Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Pajala Airport bygger ut sin kapacitet

Turistnäringen i Pajala och Tornedalen är fortsatt expansiv. Vintersäsongens återkommande turer från England till Pajala skapar intresse för utveckling. Nu bygger Pajala Airport ut sin kapacitet med en större utrikeshall för att på sikt kunna möjliggöra etablering av en utökad chartertrafik i regionen.

Flygplatschef Robert Pettersson.

Pajala Airport spelar en nyckelroll i utvecklingen av infrastrukturen i regionen, både inom affärsflyg och charter.

Flyglinjen mellan Pajala och Luleå har sedan september 2021 genererat positiva resultat och flygplatschefen Robert Pettersson räknar med fortsatt tillväxt på linjen. Den största ökningen i antalet resande omfattar dock säsongsflygningarna från England, kopplat till verksamheten i Santa’s Winter Village under november och december.  

– Det är tydligt att regionen skulle må bra av en ännu större inströmning av turister, och det finns också en stark vilja att utveckla fler besöksmål lokalt som kan bidra till det. Vi från flygplatsens sida har en nyckelroll i det eftersom vi står för de grundläggande förutsättningarna med kapacitet för att ta emot charterflyg, förklarar Robert Pettersson.

Vill utveckla charter året om

Chartertrafiken vilade under pandemins början men återupptogs under vintersäsongen 2021. Pajala fylldes under två månader av internationella gäster som fick uppleva äkta arktisk vinter med vit snö och norrsken bland annat.

Den största utvecklingsmöjligheten framöver ligger i att etablera en bestående chartertrafik både sommar- och vintertid.

– Det intressanta är att regionen redan gästas av turister från hela Europa under större delen av året, men de flyger till våra finska grannar eller upp till Kiruna och får ta en omväg som involverar en bilresa på minst tre timmar. Det känns inte hållbart vare sig miljötekniskt eller samhällsekonomiskt när vi har en så fin flygplats här, med alla möjligheter att ta emot även större passagerarflyg, säger Robert Pettersson.

Regionen är redo för expansion

Utbyggnationen av utrikeshallen förväntas vara färdigställd redan under oktober månad i år. Det blir ett viktigt första steg i att möjliggöra tillväxt inom den regionala besöksnäringen med Pajala Airport som knutpunkt. Regionen är redo för expansion och nu inleds ett omfattande arbete som planerats tidigare men som lagts på hyllan fram till nu.

Det finns många argument för att etablera en direktlinje för charterturism till Pajala. Turister från bland annat Belgien, Nederländerna och Tyskland besöker gärna regionen för att få uppleva det typiskt norrländska. De drömmer om att få köra skoter och åka hundspann – saker som norrlänningarna inte gör stor sak av men som är nog så spännande och exotiskt för många andra.

Än så länge är inga beslut tagna gällande vilka platser i Europa som kan bli aktuella, men det finns intressenter som gärna investerar i Pajala och Tornedalen.