Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bildemontering så nära den cirkulära ekonomin man kan komma

Om utopin om den cirkulära ekonomin ska bli verklighet måste alla jobba mer effektivt och mer inriktat mot återanvändning och återvinning. Norrbotten Bildemontering är en verksamhet som allt sedan den etablerades på 1970-talet bedriver en cirkulär affär där man söker ta vara på så mycket befintliga resurser som möjligt.

Zara Forsman, vd på Norrbottens Bildemontering.

Återanvändning och återvinning av kvalitetssäkrade bildelar är inte bara ett bra sätt att närma sig den cirkulära ekonomins ideal. Det öppnar även möjligheter för bättre lönsamhet genom att bidra till att hålla reparationskostnader nere.

Hela branschen ställer om

Norrbottens Bildemontering söker ständigt optimera sina processer för att kunna återanvända och återvinna en så hög andel delar som möjligt från alla typer av motorfordon. Det krävs en helt annan kompetens för det idag än för bara några år sedan.

– Vi har alltid jobbat med kompetenshöjande aktiviteter men det är mer tydligt idag då tekniken går snabbare. En bil är idag långt digitaliserad och nästa steg blir att bygga upp kompetens kring de nya elbilarna, som skiljer sig markant från allt vi sett tidigare, säger Zara Forsman, vd på Norrbottens Bildemontering.

Introduktionen av elbilar innebär att hela branschen måste kompetensutvecklas, och att till och med helt nya roller kan skapas. Samtidigt ställer andra industrier om och efterfrågar i sin tur ny kompetens.

– Vi påverkas på flera sätt av industrins omställning. Att ta hand om och demontera elbilar är en helt annan process, både på golvet i vår verksamhet samt i hur de transporteras till oss och hur deras delar optimeras och får nytt liv. Det är en enorm utveckling som går så fort att vi både måste vidareutbilda befintlig personal och rekrytera helt ny kompetens, fortsätter Zara Forsman.

Utmaning utöver teknikskiftet

En del av kompetensförsörjningen kan Norrbottens bildemontering trygga regionalt genom samarbete med gymnasieskolor. Bland annat så hyr man ut fordon till en gymnasieskola i Luleå, och bidrar således till att eleverna får öva på olika typer av fordon och inte minst moderna bilar. Att sponsra utbildningen på det sättet skapar intresse för företaget som arbetsgivare och för bildemontering över lag.

Det finns ytterligare en utmaning utöver teknikskiftet. Att få tag på ny kompetens blir en rejäl utmaning nu när Sverige vänds uppochner. All kompetens som behövs för att driva utvecklingen i norr kommer inte att finnas ens inom Sveriges gränser. Ett viktigt arbete bygger därför på att visa regionen och dess företag från sina allra bästa sidor så att fler vill flytta till norra Sverige, både från övriga landet och utifrån.