Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Norrlands miljardinvesteringar kräver arbetskraft och energi

Framtidens kraftnät måste bli smartare och mer robusta för att den numera väl omtalade gröna energiomställningen ska vara möjlig. Teknikföretaget Hitachi Energy, har en avgörande roll i det arbetet. I Piteå finns en del av den globala verksamheten och här utvecklas teknik och komponenter som bidrar till att göra kraftnäten både hållbara och skalbara.

Jonas Holmgren, fabrikschef på Hitachi Energy i Piteå.

Vi står inför en spännande omställning som samtidigt medför utmaningar för hela samhället. Det handlar om stora investeringar inom industrin, men också om samhällets stundande omställning när det gäller bostadsbyggande och kompetensförsörjning, för att bara nämna ett par saker som är tätt länkade till industrins utveckling i norra Sverige.

Tuff konkurrens om arbetskraften

Den närmaste framtiden präglas av enorma investeringar i framför allt Norrbotten och Västerbotten, och det för med sig en stor utmaning för alla som behöver industrikompetens. Bara på Hitachi Energy behöver man rekrytera drygt 500 nya medarbetare det kommande året i Sverige och dessutom stärker man sin närvaro i norr med ett nytt kontor i Luleå.

– Här i Piteå behöver vi framförallt anställa fler maskinoperatörer, vi ser en tydlig förändring, framförallt under det senaste året där konkurrensen om arbetskraften ökat i vår region. Tidigare har det främst varit en utmaning att rekrytera till våra tjänstemannapositioner, men nu märker vi en avsevärt tuffare konkurrens inom alla områden, säger Jonas Holmgren, fabrikschef på Hitachi Energy i Piteå.

Mer kraft måste tillföras

All utveckling är givetvis bra för den norra regionen. Hitachi Energy är ett företag som är väl positionerat med en produkt- och tjänsteportfölj som vidareutvecklas helt i linje med vad som behövs för att driva den gröna omställningen. En omställning som kräver mycket energi, bland annat.

–  Den nya industrin som byggs och planeras i de två nordligaste länen och som utgör grunden för den gröna omställning som alla pratar om kommer inom ca 15 år att kräva ungefär lika mycket energi som motsvarar halva Sveriges totala elförbrukning idag. Det krävs ett stort produktionstillskott och självklart måste den energi som produceras till en grön industri också vara förnybar, förklarar Jonas Holmgren.

Behöver tänka nytt kring kompetensförsörjning

Som en del av en global verksamhet är Piteåverksamheten i första hand en internleverantör av olika typer av komponenter som återfinns i ställverk, och fram tills nu har nästan all produktion gått på export. Men efterfrågan på den här typen av teknik kommer att öka i Sverige, och framförallt i de norra delarna.  

– De etableringar som pågår och som planeras medför helt nya utvecklingsmöjligheter för oss i regionen. Redan nu ser vi en betydande förändring där vi snabbt knyter fler regionala samarbeten och får fler regionala leveranser. Våra produkter och tjänster är avgörande för den gröna omställning som måste ske globalt, och den inleds från vår region – det är en fantastisk möjlighet vi måste ta vara på.

– Vi måste tänka lite annorlunda kring kompetensförsörjning framöver, fortsätter Jonas . Det är inte bara vid nyrekrytering som det kommer att vara svårt att hitta kandidater. Vi ser redan nu att konkurrensen om den befintliga arbetskraften också ökar. Vi måste alltså vara den mest attraktiva arbetsgivaren över tid och det är något som vi fokuserar på just nu och kanske även det viktigaste vi gör under 2022.

Vill du veta mer om tekniken på Hitachi Energy? Lyssna på podden Kraftsamtal – finns där poddar finns!