Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Alla möjligheter att växa i Europas hetaste arbetsmarknadsregion

Utan överdrift kan det snabbt konstateras att Älvsbyns näringsliv är av riksintresse. De flesta har någon gång köpt en produkt med anknytning till Älvsbyn, om det så är ett hus, äkta norrländskt bröd eller en bil som testats i kallt klimat.

Roger Tuomas, näringslivs- och samhällsbyggnadschef i Älvsbyn.

Älvsbyn är en stark företagarkommun, våra mest kända är Älvsbyhus och Polarbröd som stöttar upp och stöttas upp av ett stort antal mindre företag som tillsammans utgör en betydande drivkraft för Älvsbyns fortsatta utveckling. Här finns alla möjligheter för driftiga entreprenörer att växa.

Förutsättningar finns för fler etableringar

Polarbröd och Älvsbyhus är de största privata arbetsgivarna i Älvsbyn. Båda bedriver industriell tillverkning på hög nivå, och dessutom till stor del baserat på lokala råvaror och lokal kunskap. Deras automatiserade processer och effektiva tillverkning skapar intresse långt utanför Älvsbyn, och bidrar till att fler aktörer inom industriell tillverkning vill etablera sig just här.

– Det är självklart så att vi vill få fler etableringar till Älvsbyn framöver. Vi har flera saker som är unika för oss, och som kan bidra till att fler företag hittar hit. Inte minst handlar det om tillgång till grön el där Vattenfall och Svenska kraftnät för närvarande färdigställer ett ställverk med kapacitet i GWh storlek som dels kommer att ta hand om elkraften som produceras av vindkraften och vattenkraften men som också ger möjligheter till elintensiv industri i området. Ser man till den industriella utvecklingen i Sverige över lag så kommer platser med tillgång till grön el att vara av störst intresse, säger Roger Tuomas, näringslivschef i Älvsbyn.

– I Älvsbyn har vi tillgång till mycket planlagd industrimark och tillgång till nya områden som detaljplaneras allteftersom. Den är byggklar med alla tillstånd på plats för att bedriva industriell verksamhet. Det borde också ge oss ett betydande försprång enligt min mening.

Spännande tid framöver

I Älvsbyn finns redan 800 aktiva företag, vilket innebär att var tionde älvsbybo är entreprenör. Det gör Älvsbyn till en av norra inlandets mest företagsamma kommuner.

Mångfalden i Älvsbyns näringsliv är också unik. Utöver livsmedelsförädling, hustillverkning och fordonstestning finns en rik flora av spännande företag inom allt från naturupplevelser till småskalig tillverkningsindustri.

– Vi har en spännande tid framför oss, där vi i första hand behöver visa våra bästa sidor och locka fler invånare till Älvsbyn. Det finns plats för fler entreprenörer, fler företag och fler invånare som vill vara med och skapa en attraktiv framtid i norra Sverige med Älvsbyn som utgångspunkt, säger Roger Tuomas.