Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ytbehandlare i Älvsbyn växlar upp

I Älvsbyn finns en lång tradition inom snickeri-, inredning- och hustillverkning. Arvet från det traditionella och genuina hantverket finns fortfarande kvar och mycket kunskap lever kvar även om dagens verksamhet är modern och automatiserad.

Erik Sundström, vd, såg tidigt möjlighetern med industriell ytbehandling.

Älvsby Ytbehandling är ett företag som förvaltar och vidareutvecklar Älvsbyns framstående position inom träbranschen. Företaget etablerades 1999 av kollegor från ett inredningssnickeri. Entreprenörerna, varav nuvarande vd Erik Sundström var en, såg tidigt möjligheterna med att utveckla verksamheten mot industriell ytbehandling.

– Vi såg att inredningssnickerier i regionen hade en stor utmaning i att ta sig an större uppdrag och skapa tillväxt i sina verksamheter. Det berodde till stor del på att de ofta hade en föråldrad teknik för att ytbehandla sina produkter och därmed inte kunde vara konkurrenskraftiga. Därmed fick vi idén att etablera en modern ytbehandlingsanläggning i Älvsbyn, berättar Erik.

Vinner på långsiktiga samarbeten

Den nya anläggningen byggdes upp på plats genom att en förvärvad ytbehandlingsverksamhet från Danmark monterades ner och transporterades hela vägen upp till Älvsbyn.

– Vi var väl ganska unga och orädda, och tänkte att det nog bara var att starta upp och hitta kunder. I samband med att vi investerade i den danska anläggningen visste vi att Älvsbyhus var på väg att avveckla sitt eget måleri, och där såg vi en stor möjlighet. Vi lyckades tidigt bygga upp ett starkt samarbete med Älvsbyhus, som idag är Sveriges största småhustillverkare, och det samarbetet har vi kvar än idag, fortsätter Erik Sundström.

Älvsby Ytbehandling målar invändiga produkter samt tillverkar och tillhandahåller produkter som Älvsbyhus själva inte tillverkar. Såsom specialbeställda tillvalskök, här har Älvsby Ytbehandling ytterligare en samarbetspartner på orten som tillverkar dessa specialprodukter såsom salningar och köksluckor.

– Redan när vi startade upp verksamheten hade vi klart för oss att vi ville satsa på att bygga långsiktiga samarbeten, helst med lokala företag för att kunna växa tillsammans. Med facit i hand känns det som att vi hade ett bra koncept redan från början och vi har fortsatt förädla det år efter år, tillägger Erik.

Synergieffekter med ny delägare

Älvsby Ytbehandling har genomgått ett generationsskifte nyligen och fått en ny delägare, Christer Hedlund, som tillsammans med Erik nu driver verksamheten in i framtiden. Christer har flera andra företag, däribland GK Door med säte i Glommersträsk, och det finns goda möjligheter att samordna de olika verksamheterna lokalt för bättre lönsamhet framöver.

– Vi har målat för GK Door i över 20 år och ser nu en stor möjlighet att utveckla och fördjupa samarbetet med det lokala företaget med Christer som ägare. För oss blir främsta fokus att hitta fler synergieffekter framöver, säger Erik.

Älvsby Ytbehandling målar mellan 1000 – 1500 kvm produktyta varje dag. Det är en oerhört slimmad organisation som med en långt automatiserad produktion levererar så pass stora mängder.

– Vi målar bara för träindustrin, och det kommer vi fortsätta med, påminner Erik Sundström. Vi kan om det behövs gå upp i skift och på så vis öka vår kapacitet. Det finns mycket som kan utvecklas med de resurser vi redan har och det i sig ger oss ett stort försprång, menar han.

– Det verkar som att tryggheten i att ha en lokal leverantör som Älvsby Ytbehandling väger tyngre än någonsin. Det kan vi bygga vidare på tillsammans med systerbolagen under nya delägaren Christer Hedlund, avslutar Erik med.