Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Sparbanken Nord bygger det lokala samhället

Sparbanken Nord har verkat för en positiv och hållbar ekonomisk utveckling i Norrbotten under närmare 170 år. Den moderna banken lever fortfarande på den ursprungliga sparbankstraditionen som grundades i Sverige för över 200 år sedan. Tillsammans med kunderna visar Sparbanken Nord att samhällsnära projekt lönar sig.

Sebastian Wredenberg, kontorschef, med kollegorna på Sparbanken Nord i Älvsbyn.

Sparbanken Nord är en fullservicebank vars existens helt och hållet bygger på kundnytta och samhällsengagemang. Banken har inga aktieägare och kan därför återinvestera stora delar av överskottet i regionen genom olika projekt. Mycket av engagemanget kretsar kring att skapa ett attraktivt samhälle för människor att bo, leva och verka i. Precis det som behövs för att regionen ska få en ökad inflyttning.

Allt bygger på Samhällsengagemanget

De flesta banker har ungefär samma tjänsteutbud i grunden, men alla jobbar inte på samma sätt för att uppnå kundnytta. Sparbanken Nord ser kundnytta som något som är starkt förenat med regionens utveckling. Samtidigt har sparbankskunderna tillgång till konkurrenskraftiga tjänster hos en bank som verkar nära, som känner sina kunder och som håller en hög servicenivå med personlig prägel.

– Sparbanken Nords viktigaste roll är att bidra till lokal utveckling och bygga samhället där vi är verksamma. Vår största styrka som bank, samarbetspartner och samhällsbyggare är uppbyggt kring det vi kallar för Samhällsengagemanget, där vi avsätter betydande summor varje år för projekt som skapar tillväxt och nytta i regionen, berättar Sebastian Wredenberg, kontorschef på Sparbanken Nord i Älvsbyn.

Behöver öka inflyttningen

Regionen behöver fler invånare och det i sin tur kräver flera stora investeringar, inte minst när det gäller bostadsbyggande och infrastruktur. Om fler ska kunna flytta till regionen så måste det finnas ett bredare utbud av attraktiva bostäder och det är också något som Sparbanken är med och möjliggör genom finansiering.

Det krävs emellertid ännu mer än så – den norra regionen måste upplevas som trivsam att bosätta sig i, med större möjligheter att skapa en aktiv fritid och en god livskvalitet. Spännande jobb kommer det inte att saknas, här kommer de norra regionerna att ligga i framkant.

Banken som möjliggörare

Det som saknas är inflyttning och här finns fortfarande mycket kvar att göra. Sparbanken Nord är en möjliggörare för projekt som stärker den norra regionens varumärke. Det finns oerhört många exempel på hur det görs rent konkret, omfattande allt från sponsring av ungdomsidrott till forskning inom biobränslen för flyg.

Banken är med och förverkligar investeringar inom näringslivet, bland annat inom den gröna omställningen, och ser samtidigt till att stötta projekt inom social hållbarhet. Banken hjälper till att förverkliga husdrömmar och andra finansieringar. Allt handlar om att verka för en ökad livskvalitet och hållbarhet i den norra regionen.