Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Inflyttarservice ska göra det enklare att välja Piteå

Piteå kommuns Vuxenutbildning utvecklar och implementerar arbetssätt för att på olika sätt bemöta den kompetensförsörjningsutmaning som hägrar i norra Sverige. Ett tydligt exempel är den nya tjänster Inflyttarservice, som utvecklats för att främja Piteås befolkningsmål på 46.000 invånare till år 2030.

Projektledare för Inflyttarservice är Hannah Degerman till höger i bild.

Det har länge pågått en debatt om hur man ska locka fler invånare till den norra regionen. När så grannkommunen Skellefteå flaggade för etableringen av batterifabriken började man i Piteå på allvar fundera över vilka samarbeten som skulle kunna etableras för att öka inflyttningen till båda kommunerna.

Syftet med Inflyttarservice

Inflyttarservice är ett nytt initiativ som bygger på ett projekt, Reagera Norr, och samarbete mellan Vuxenutbildningen och Näringslivskontoret i Piteå kommun.

– Syftet med Inflyttarservice är att utveckla och testa metoder som gör att vi blir bäst på att möta människor som är nyfikna på att flytta till Piteå. Vi vill underlätta för potentiella inflyttare att faktiskt ta steget/beslutet att flytta till Piteå, säger Hannah Degerman, projektledare.

Utifrån inflyttarens – och medföljares – olika intresseområden (det kan vara karriär, bostad, fritidsintressen och så vidare) ska Inflyttarservice ge stöd och råd för att belysa vilka möjligheter det finns att bo och leva i Piteå. Inflyttarservice är alltså inte bara en person, eller en enhet, utan hela Piteå kommun ska ha ansvar för tjänsten – då kommer den att fungera optimalt, understryker Hannah.

Genom att engagera representanter från kommunens olika förvaltningar samt arbetsgivare, civilsamhälle, fastighetsägare, mäklare och utbildningsanordnare kan man hjälpa nya invånare att finna rätt ingångar både före och efter flytten.

Piteå är välkomnande

Den norra regionen kommer enligt regeringens samordnare Peter Larsson att behöva ungefär 100.000 nya invånare inom 10 till 15 år. Då är det oerhört viktigt att attrahera och på ett bra sätt möta och ta hand om alla som är intresserade av att flytta till regionen.

– Vi hoppas på att kunna påverka vuxna i arbetsför ålder i södra Sverige och utomlands (inklusive medflyttare) som söker nya möjligheter, karriär/utbildning, prisvärt boende och livskvalitet, påpekar Hannah.

Det är viktigt att målgruppen förstår vad Piteå har att erbjuda, att erbjudandet är tydligt och att stödet som Inflyttarservice erbjuder är lätt att hitta.

– Vi vill att man ska känna att till Piteå är välkomnande, och att vi från kommunens sida engagerar sig för att inflyttaren med familj ska vilja och kunna flytta hit, avslutar Hannah med.

För mer information surfa in på www.pitea.se/inflyttare och/eller www.pitea.se/movetopitea

Autism Helsida