Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Älvsbyhus leder utvecklingen inom industriell husproduktion

Älvsbyhus är den största småhustillverkaren i Sverige. När man tänker efter så är det ganska fantastiskt att ett företag på glesbygden i Norrbotten, som aldrig haft som vision att bli störst, har lyckats bli landets ledande leverantör av industriellt producerade trähus.

Älvsbyhus vd Kent Johansson.

– Vi får ofta frågan om hur vi bär oss åt för att ständigt visa positiva resultat på sista raden och samtidigt kunna investera i våra produktionsprocesser så mycket som vi gör, inleder Älvsbyhus vd Kent Johansson.

– Det är inte bara en sak som bidrar till framgång. Vi har alltid tillämpat långsiktighet i våra processer och investeringar. Allt sedan min farfar etablerade verksamheten för snart 80 år sedan har långsiktiga ambitioner styrt. Han var mycket noga med att inte investera utöver sina tillgångar och det tankesättet har gått i arv i generationer. På Älvsbyhus investerar vi då behovet finns, inte då ekonomin tillåter – vilket ger en uthållighet i verksamheten som jag tror att många saknar idag.

Marknadsledande inom industriellt husbyggande

Kent Johansson understryker också att man inom Älvsbyhus alltid har strävat efter optimering och kostnadseffektivitet. Det har format Älvsbyhus, som idag är Sveriges största trähustillverkare med ett stort antal husmodeller i sortimentet. Husen produceras med högeffektiva industriella processer.

– Vi är marknadsledande i Sverige, Finland och Norge när det gäller industriellt husbyggande. Vi drar nytta av ett försprång som byggts upp successivt över många år. Vi har erfarenhet och kunskap. Dessutom har vi ett eget sågverk vilket är nog så viktigt idag när virkespriserna stiger som de gör. Att vara självförsörjande kompetens- och råvarumässigt har nog aldrig varit lika viktigt som det är nu, funderar Kent.

Vill bidra till att lokalsamhället blomstrar

Eftersom Älvsbyhus producerar hus med hjälp av högautomatiserade industriella processer så är det inte i första hand snickare man behöver rekrytera.

– Vi har varit mycket framgångsrika i vår rekrytering och har en lojal personalstab som ställer upp i alla lägen, säger Kent. Vi har mycket personal som bor i Älvsbyn, och som precis som vi vill bidra till att lokalsamhället blomstrar. Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som satsar på att bygga långsiktigt. Jag tror att det är precis det som gör att många söker sig till oss och uppskattar Älvsbyhus som arbetsgivare.

Det lokala engagemanget särpräglar också Älvsbyhus, som bland annat har byggt den kommunala ishallen med egna medel, skänkt en gymnastikhall och sponsrat skidliftar i kommunen.