Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lärare uppskattar Älvsbyn

Älvsbyn har kanske Norrbottens bästa skola. Det gäller både för elever och för personal. I Älvsbyn finns en ovanligt hög andel behöriga lärare på alla nivåer, från förskolan och upp till gymnasieskolan. Vad är det som gör att man som lärare söker sig till Älvsbyn?

Lars Pettersson har varit verksam som lärare inom gymnasieskolan i Älvsbyn under många år, men bor inte i kommunen. I stället pendlar han in varje dag från en grannkommun, som precis som Älvsbyn har goda jobbmöjligheter för en behörig gymnasielärare, men för Lars är gräset lite grönare på andra sidan kommungränsen.

– Jag vill jobba i Älvsbyn för att jag ser att man som lärare har stora möjligheter att forma utbildningen och skolans utveckling här. Det är en liten skola i en mindre kommun. Det ger helt andra möjligheter att lägga upp undervisningen så att den passar alla och samtidigt behålla en sund arbetsbelastning, säger Lars, som sedan några veckor också är gymnasiechef i kommunen.

Ingen är osynlig

Det finns ungefär 250 gymnasieelever i Älvsbyn. Det är ett elevantal som gör det möjligt att verkligen se varje elev och skapa mindre klasser med bättre sammanhållning. De flesta klasser har omkring 15-talet elever. I större kommuner är omkring 30 mer vanligt.

– Mindre klasser gör det möjligt för oss lärare att anpassa undervisningen mer efter varje elevs förutsättningar. Givetvis utifrån våra resurser, men lägre elevantal ger generellt en mer personlig relation mellan lärare och elever. Ingen är osynlig och ingen faller mellan stolarna. Det är just de mindre grupperna som gör att arbetsmiljön i Älvsbyns gymnasieskola är så bra, menar Lars.

Har bästa arbetsmiljön

För många lärare är vardagen helt annorlunda än för Lars och hans kollegor i Älvsbyn. På många håll i landet är det en så hög arbetsbelastning relaterat till stora klasser att behöriga lärare lämnar läraryrket och i stället söker sig till andra branscher. Så är det inte i Älvsbyn.

– Här har vi en bra arbetsbelastning som ger energi över till annat än jobb, vilket i sig är grundläggande för att skapa en hög livskvalitet, påpekar Lars.

Att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö inom skolan är oerhört viktigt för Älvsbyn. Investeringar regnar över norra Sverige och med det kommer också konkurrensen om kompetensen att öka. Norrbotten har redan landets lägsta arbetslöshet, så konkurrensen är hög redan nu.

– För att bibehålla en hög lärartäthet måste Älvsbyn kunna bevisa att man har den bästa arbetsmiljön för behöriga lärare. Det tycker jag att kommunen lyckas mycket bra med, avslutar Lars Pettersson.