Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Den bästa skolan utvecklas med samsyn

Älvsbyn är en mindre kommun i Norrbotten men inte desto mindre en kommun med stora ambitioner inom många områden. Ett av de viktigaste områdena är skolan.

Inger Grankvist, tf skolchef i Älvsbyns kommun.

Älvsbyn har under flera år bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete inom skolan där målet har varit att skapa en samsyn på hur den bästa skolan ska vara.

Modellen Röda repet

Den kommunala skolan i Älvsbyn har en gemensam värdegrund där samsyn och samverkan är viktigast. Utvecklingsarbetet kallas Röda repet och åsyftar samverkan på alla håll för att olika verksamheter tillsammans ska kunna väva ihop en sammanhållen skola där man har möjlighet att följa alla elever från första året i förskolan till sista året i gymnasieskolan. Det ger mer naturliga övergångar mellan årskurser, något som annars kan vara svårt att åstadkomma.

– Vi drar nytta av att verka i en mindre kommun. Korta avstånd gör det enklare för oss att jobba mer sammanhållet inom skolans olika områden och verkligen prioritera samverkan i enlighet med Röda repet, som till stor del är grundläggande för det omfattande värdegrundsarbetet som bedrivits inom skolan i vår kommun under en lång tid, förklarar Inger Grankvist, tf skolchef i Älvsbyns kommun.

– Alla kommuner vill nog säga att samverkan har högsta prioritet inom skolan. Men i Älvsbyn kan vi visa att det verkligen är så. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan har förvisso olika läroplaner, men med en gemensam syn på vad utbildning är och betyder, tillägger gymnasieskolans rektor Lars Pettersson.

I Älvsbyn har alla verksamheters röda trådar vävts ihop till ett starkt rep – det Röda repet.

Hur lyckas man?

Hur lyckas man då skapa en samsyn kring utbildning och lärande som överlever år efter år, och som är tydlig inom alla verksamheter?

– Vi har skapat en gemensam modell som täcker alla områden inom utbildning i kommunen. Med hjälp av den lägger vi upp undervisningen på samma sätt i de olika verksamheterna. Vi vet att andra kommuner är nyfikna på vårt framgångsrika arbete i skolan, och att de vill utveckla liknande modeller. Det är vi mycket glada och stolta över, säger Marianne Stenvall, som är rektor för förskolan i Älvsbyn.

– Modellen ger oss bra möjligheter att arbeta inkluderande och mer individanpassat. Vi har möjlighet att verkligen se varje elev och dessutom följa dem genom hela skoltiden. Det är också en stor fördel vi har som mindre kommun, menar Anna-Karin Sandström, rektor i grundskolan.