Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Norrbottens mest attraktiva kommun för företagande

Älvsbyn ska vara Norrbottens mest attraktiva kommun för företagande och etableringar av i första hand små- och medelstora företag. Kommunen har redan kommit långt i sin tillväxtresa och mycket har att göra med den starka företagsanda som redan finns i Älvsbyn men som kan utvecklas ännu mer. 

Älvsbyn är en del av en större arbetsmarknadsregion som även omfattar Luleå, Piteå, Boden och Kalix säger Anna Lindberg, kommunchef i Älvsbyn.

När det gäller högeffektiv och automatiserad industriell tillverkning ligger Älvsbyn i topp. Sveriges största trähustillverkare Älvsbyhus har under de senaste 80 åren drivit utvecklingen på området. Polarbröd är inte sena att haka på – det nya bageriet kan beskrivas som en superfabrik för bröd som produceras hållbart och industriellt.

– Vi är mycket stolta över den starka industriella utveckling vi har lokalt och som präglar våra företag. I Älvsbyn har vi två mycket stora industriföretag, men resten av våra närmare 800 företag är små. Många av dem har etablerats här tack vare närheten till de större industribolagen, och vi ser en fortsatt stark trend där fler söker etablera sig i vår kommun, säger Anna Lindberg, kommunchef i Älvsbyn.

Del av större arbetsmarknadsregion

Älvsbyn är en del av en större arbetsmarknadsregion som även omfattar Luleå, Piteå, Boden och Kalix. Med cirka 180.000 invånare är regionen den största arbetsmarknadsregionen norr om Uppsala. Älvsbyn är en liten kommun men tack vare närheten till Luleregionen finns det goda möjligheter att rekrytera och kompetensutveckla med ett större underlag.

– Precis som alla kommuner i Norrbotten så behöver vi satsa mycket mer på kompetensutveckling framöver. Våra företag är beroende av inpendling för att lösa kompetensfrågan. Det i sin tur leder till nästa stora utmaning vi har med infrastrukturen. Det går att åka tåg till och från Luleå men de flesta väljer ändå bilen. Vi behöver se till ett helhetsperspektiv när det gäller Älvsbyns utveckling och möjliggöra mer hållbara sätt att resa till exempel, berättar Anna Lindberg.

Behöver utveckla hållbara transporter

Hur ser framtidens hållbara kollektivtrafik ut? Det är en av många centrala frågor som Älvsbyns kommun jobbar med just nu.

– Frågan är central därför att många av de företag som kommer att behöva rekrytera i regionen är företag som samtidigt driver den gröna omställningen. Att rekrytera personal som inte har möjligheter att pendla grönt är inte hållbart i längden. Vi lyfter frågan tillsammans med våra grannkommuner och företag i regionen, förklarar Anna Lindberg. 

Den efterlängtade Norrbotniabanan kommer förvisso inte att gå via Älvsbyn, eftersom kommunen inte ligger utmed kusten, men den kommer med stor sannolikhet att skapa ett större intresse för hållbara transportslag. Med en förstärkt järnväg finns allt att vinna, speciellt i logistiktunga områden i Norrbotten där mycket varor passerar.