Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Drivkraft för utveckling i Strängnäs

Byggnadsfirma Insulanders AB firade 50 år som aktiebolag i fjol. Verksamheten har dock längre anor än så, och har under alla år varit en viktig drivkraft för utveckling i Strängnäs med omnejd. Insulanders är idag en stor aktör med ett 50-tal anställda och mycket kompetens kring byggentreprenader och partneringuppdrag.

Insulanders etablerades i Strängnäs för drygt 50 år sedan och har alltid haft lokal utveckling som ledstjärna.

Traditionella byggentreprenader och varsam renovering av kulturfastigheter är vad Insulanders är bäst på. Företaget expanderar från Strängnäs och över stora delar av södra Mälardalen och upp till Stockholm och omsätter cirka 200 miljoner kronor. Dessutom har man en egen filial i Eskilstuna vilket öppnar helt nya möjligheter på en av regionens främsta tillväxtorter.

Lokal utveckling som ledstjärna

Insulanders etablerades i Strängnäs för drygt 50 år sedan och har alltid haft lokal utveckling som ledstjärna. Företaget har gjort en spännande resa under de senaste åren och satsat på att kraftigt bredda verksamheten.

Från att mestadels har fokuserat på kulturrenoveringar har Insulanders utvecklats till en heltäckande leverantör av byggentreprenader, ofta i partnerskap eller så kallade partneringuppdrag med kunderna.

– En stor konkurrensfördel som vi har är att vi har ett eget snickeri i huset. Det är också en förutsättning för att kunna jobba effektivt och kvalitetssäkrat med kulturrenoveringar i gamla miljöer. Här är det extremt viktigt att vi kan leverera specialanpassade inredningar, dörrar och fönster som ser likadana ut som de ursprungliga, förklarar Jonas Boklund, vd på Byggnadsfirma Insulanders AB, som han driver tillsammans med Mathias Insulander.

Allt från skiss till färdigt hus

Kulturrenoveringar är ett viktig arv att förvalta, men Insulanders växer mest inom större byggentreprenader för kunder som vill etablera sig i Strängnäs och Mälardalen. Inom företaget finns till och med kompetens för att rita och konstruera projekt, vilket innebär att allt från skiss till färdigt hus kan levereras av en och samma aktör.

Det är många projekt på gång hela tiden för Insulanders, allt från flerbostadshus till idrottshallar. Bland nuvarande projekt kan nämnas byggnationen av Trafikverkets nya kontor i Eskilstuna samt ett flerbostadshus på 58 lägenheter i samma stad. Samtidigt pågår en ombyggnation av ett gammalt kasernhus till bostäder i Strängnäs.

I närtid kommer man att behöva rekrytera fler snickare samt platschefer och projektledare både till Strängnäs och Eskilstuna.