Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Expansion är målet för anrika Krutbruket

Natursköna Åkers styckebruk kan erbjuda riktigt bra etableringsmöjligheter i ett av Södermanlands bästa lägen. Här finns möjligheter att komma närmare marknaden och samtidigt bidra till en levande landsbygd. I det gamla krutbruket från 1500-talet frodas idag en livskraftig företagspark med stor utvecklingspotential och plats för tillväxt.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt, Peter Ullstad arkitekt på Codesign, Peter Servin och Keyvan Houshmand, vd på S. Property Group samtalar om utvecklingen av Krutbruket.

Det är fastighetsbolaget Åkers Krutbruk Fastigheter AB som äger och förvaltar den mark och de fastigheter som kort och gott kallas Krutbruket i lantidyllen Åkers styckebruk i Strängnäs kommun. Här kan alla typer av företag hyra verksamhetslokaler i olika storlekar och i olika lägen, och det finns även mark tillgänglig för framtida exploatering.

Läget passar mycket bra för exempelvis logistik-, småindustri- och lagerverksamhet tack vare närheten till E20 via två avfarter. Under åren har en mångsidig företagspark med representation från ett stort antal olika branscher byggts upp på området – och det finns plats för mycket mer.

– Att vi har en livskraftig företagspark i Åkers styckebruk är i sig unikt med tanke på kommunens storlek och lantliga läge. Än mer spännande är att vi befinner oss i en så pass expansiv fas nu, menar Peter Servin, vd för Åkers Krutbruk Fastigheter AB.

Upp till 800 nya arbetstillfällen

Fastighetsbolaget driver just nu en detaljplan för att kunna utöka den befintliga företagsparken och har även sålt en del av det intilliggande området Brobyholm, som ska vidareutvecklas till bostadsområde av den innovativa fastighetskoncernen S. Property Group med sina rötter från Serendipity.

S. Property Group kommer att skapa ett hållbart samhälle med smarta lösningar för att öka levnadsstandarden och samtidigt minska klimatavtryck och kostnader för slutkunder genom samarbete med världsledande aktörer inom energi, infrastruktur och hemelektronik.

– Vi är otroligt stolta att få utveckla en ny stadsdel. Det handlar om hårt arbete och en stark övertygelse om att vi tillsammans med ledande aktörer på marknaden kan bygga framtidens samhällen med fokus på samhällsutveckling snarare än bostadsutveckling. Vi hoppas vi kan inspirera fler bostadsutvecklare och nybyggare att våga tänka mer på människan än bostaden, säger Keyvan Houshmand, Founding Partner av S. Property Group. 

Planerna för företagsparken är omfattande och det i kombination med utvecklingen av framtidens villastad kan medföra att det skapas omkring 800 nya arbetstillfällen lokalt, vilket för Åkers styckebruk är ett mycket stort tillskott. Det handlar om en byggyta på ungefär 100.000 kvadratmeter, utöver den drygt lika stora yta man redan har och som rymmer cirka 40 små och medelstora företag idag.

Det finns redan ett antal intressenter som med spänning väntar på att den utökade detaljplanen ska presenteras. Det råder heller ingen tvekan om att det är läget som lockar.

– Här kan vi förena det bästa från två världar. Vi har det natursköna läget men samtidigt är det bekvämt pendlingsavstånd till och från Stockholm. Från stationen Läggesta, som ligger i närheten av Krutbruket, tar det drygt en halvtimme att åka tåg till centrala Stockholm. Det öppnar upp för en stor rekryteringsbas för våra hyresgäster och underlättar för alla som väljer att bosätta sig i Brobyholm i framtiden, säger Peter Servin.

Fantastiskt fin möjlighet

Krutbruket är en mycket anrik plats. De gamla industribyggnaderna har bevarats så långt som möjligt och sätter en speciell prägel på företagsparken. Samtidigt är det modernt utrustat överallt, bland annat med fiber utbyggt till alla byggnader.

– Min personliga reflektion är att den här lilla orten har väntat länge på att företagsparken och bostadsområdet ska utvecklas. Vi tog över beståndet 2017 och har sedan dess förädlat och omvandlat området till en levande företagspark full av möjligheter. Det vi ser framför oss nu är att parken kommer att locka fler typer av företag, inte minst inom logistik, då en stor del av det nya området ligger väldigt nära E20. Vi kommer även att påbörja utveckling av ytterligare ett bostadsområde i Krutbrukets omedelbara närhet, berättar Peter Servin.

Den planerade utvecklingen av området kring det gamla krutbruket, som då även omfattar det framtida bostadsområdet Brobyholm med cirka 500 nya bostäder, utgör en fantastiskt fin möjlighet för Åkers styckebruk och Strängnäs, samt för alla som vill vara med och bidra till en levande landsbygd på sikt.