Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Handelsbanken finns alltid nära marknaden 

På Handelsbanken tillämpas inte kampanjer eller prova-på erbjudanden. Trots det får banken gång på gång toppbetyg i olika undersökningar och rankningar. Vad är det som gör att Handelsbanken lyckas så bra – år efter år?

Svaret på varför Handelsbanken ofta får bra betyg från både företag- och privatkunder är den höga tillgängligheten, det unika samhällsengagemanget och den starka lokala förankring som präglar samtliga kontor inom Handelsbanken.

Det är en helt decentraliserad organisation där de flesta funktioner finns lokalt, merparten av besluten fattas nära kunderna och kännedomen om den lokala marknaden gör att besluten kan fattas snabbt. Det är en medveten organisationsstruktur, upprättad för att kunna erbjuda kunderna en hög tillgänglighet och personlig rådgivning både digitalt och med fysiska möten.

Alltid nära kunderna

Handelsbanken finns nära kunderna med ett rikstäckande kontorsnät. Tron på, trots digitaliseringens framfart, att kunderna fortfarande i vissa frågor vill ha ett fysiskt möte är stark.

– Vi brinner för långsiktiga och hållbara relationer där både vi och våra kunder kan uppnå lönsamhet. Vi anpassar oss efter kundens behov och vill vara det självklara valet som finansiell rådgivare säger Katharina Hellmark, kontorschef på Handelsbanken i Strängnäs.

Ansvarsfull samhällsaktör

Just hållbarhet är något som Handelsbanken värnar om och jobbar för att uppnå i alla åtaganden. Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen på den lokala marknaden handlar hållbarhetsfrågan inom Handelsbanken också om att vara en ansvarsfull samhällsaktör.

Detta görs genom att ta ansvar för hur banken direkt eller indirekt påverkar intressenter ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Arbetet är djupt förankrat i företagskulturen och Handelsbankens arbetssätt, och omfattar hela koncernens verksamheter på samtliga marknader där banken är verksam.

Ett konkret och mätbart exempel på hur Handelsbanken applicerar hållbarhetsfokus är arbetet inom fond- och kapitalförvaltning såväl som pensionsförvaltning, där man arbetar för en hållbar utveckling i de företag som banken investerar i på uppdrag av kunderna.

Omfattande kundansvar

Att Handelsbanken har byggt upp en stark organisation kring det personliga mötet är tydligt. Med det kommer också ett omfattande kundansvar som baseras på nära relationer mellan rådgivare och kunder. Det innebär också att kunderna har en hög medvetenhet kring vad banken kan erbjuda och vilka värden man står för.