Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Skolan för de mest studiemotiverade

Europaskolan i Strängnäs är en fristående gymnasieskola med mycket höga ambitioner vad gäller både prestation och trivsel. På skolan finns två unika spetsutbildningar: Scienceprogrammet och Modern Humanities, som är specialutvecklade inriktningar inom de naturvetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga programmen.

Europaskolan har valt att gå en annan väg än de flesta andra gymnasieskolor. Precis som namnet antyder har man ett internationellt fokus med inriktningar som inte finns någon annanstans. Det är tydligt inom alla program: Europaprogrammen, Företagarprogrammet, Kemi- och fysikprogrammet samt de två spetsutbildningarna Scienceprogrammet och Modern Humanities.

– Alla våra program är studieförberedande och det är tydligt att våra elever är studiemotiverade. Vi har höga antagningskrav med kö till samtliga program. Speciellt tydligt är det för spetsutbildningarna där vi har riksintag, säger Olympia Berterud, biträdande rektor på Europaskolan Strängnäs.

Liknar universitetsmiljöer

Den vetenskapliga förankringen är hög inom alla program på Europaskolan. På Scienceprogrammet respektive Modern Humanities har eleverna till och med möjlighet att läsa en kurs på högskolenivå. Hela skolmiljön andas kunskap då skolan är belägen mitt i den historiska stadskärnan vid vattnet och Domkyrkan.

– Vi har en miljö som inspirerar och uppmuntrar till studier och campusliv. Vi brukar säga att den liknar miljön vid Uppsala universitet, och många av våra hus har också samma namn som en del vid universitetet, berättar Europaskolans rektor Thomas Axelsson.

Eftersom Europaskolan har riksintag på flera program finns också ett internat på campus. Något som skiljer skolan från flera andra fristående skolor med hög studiemotivation är att årsavgifter saknas. Det är alltså enbart goda meriter och betyg som avgör i intagsprocessen.

Verklighetsbaserad utbildning

För att förstärka skolans internationella prägel erbjuds olika resor under hela utbildningen. Eleverna får bland annat möjlighet att resa till ”bildningens vagga” Athen under sitt första år. Under andra året reser man till Europas ekonomiska motor Berlin och under tredje året styrs kosan mot Bryssel, där en stor del av Europas framtid kan komma att avgöras.

Syftet med resorna är att skapa en verklighetsanpassad utbildning med stark förankring i humanitära värden och med en samhällsnära utblick. Det är få andra skolor i Sverige som kan erbjuda en lika verklighetsbaserad högskoleförberedande gymnasieutbildning som Europaskolan i Strängnäs.