Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Fem fokusområden för framtida etableringar

Strängnäs kommun kan med gott samvete säga att man har en bra och nära dialog med näringslivet. Det visar flera mätningar som både kommunen och externa organisationer har gjort under åren. Strängnäs står sig fortsatt bra som en av landets 50 bästa företagarkommuner i Svenskt näringslivs rankning.

Joakim Swärd etablering och expansion, Ulrika Blom nätverksträffar och kompentensförsörjning, Jenny Sellgren konsumentvägledare, Emma Hjelm näringslivschef och Thomas Öqvist destinationsutveckling i Strängnäs.

En av de viktigaste sakerna att jobba med när det gäller näringslivsfrågor är dialogen, enligt Emma Hjelm, näringslivschef i Strängnäs kommun.

– För oss är det viktigt att företagare känner tillit till oss och vår verksamhet. Man ska kunna ringa till oss i alla ärenden, inte bara när det gäller tillståndsprocesser, som annars är det vanligaste ärendet företag har hos sin kommun. Jag brinner personligen för att våra företagare ska må bra och utvecklas. Det finns alltid en privatperson bakom varje företag och det tror jag att många kanske glömmer bort idag när allt handlar om att skapa tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

Alla ska känna sig prioriterade

I Strängnäs ska alla företagare – befintliga som nya – känna sig prioriterade och uppmärksammade.  

– Vi ska erbjuda en service som är tillgänglig och som känns nära för våra företagare. Vill man som befintlig aktör expandera så ska man känna att kommunen ger möjligheter för det, att man kan ta en dialog med oss och se hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för tillväxt. Vill man etablera en helt ny verksamhet ska man känna att vi är en välkomnande kommun där det är lätt att hitta rätt stöd och hjälp för sin etablering, förklarar Emma Hjelm.

De fem fokusområdena

Det pågår i skrivande stund en utveckling i området Gorsingeberget, där det redan finns planlagd och byggklar mark för företag som vill etablera sig i Strängnäs.

– Vi har inom kommunen tagit fram en etableringsplan avseende den kommunala marken. Vi har identifierat fem principområden, det vill säga branscher som kommer att prioriteras i kommande etableringsfrågor avseende den kommunala marken, berättar Emma Hjelm.

– Det finns andra fastighetsägare som utvecklar andra branscher. För oss på kommunen så är det i första hand de fem principområdena som gäller, fortsätter Emma. Kortfattat så rör det sig om kunskapsintensiva tjänsteföretag, etableringar som kompletterar dagens näringslivssammansättning, gröna näringar och miljöteknik, besöksnäring samt något vi kallar för centralt belägna etableringar som utökar utbudet för boende, företag och besökare.

De fem prioriterade områdena ska bidra till att skapa en attraktiv helhet för Strängnäs som stark företagarkommun med ett rikt utbud för alla som bor i, verkar inom och besöker kommunen.