Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Kom hem till lugnet i Strängnäs

Strängnäs kommun ligger riktigt bra till. Den 97.000 hektar stora kommunen är placerad mitt i hjärtat av Mälardalen, Sveriges främsta tillväxtregion. Från Strängnäs tätort nås centrala Stockholm på under 50 minuter med tåg.

Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande.

Platsens läge i kombination med många års strategiska satsningar, bland annat gällande tågtrafiken, gör Strängnäs till en av Mälardalens starkast växande etableringskommuner. I kommunen finns två tågstationer från vilka man når Stockholms centralstation på 38 respektive 48 minuter. Utöver det går E20 och den ”riktiga förbifart Stockholm” riksväg 55 rakt igenom Strängnäs.

Komma hem till lugnet

Strängnäs drar nytta av läget. Kommunen har fyra tätorter med väldigt olika karaktär. Det är en fin kombination av stad och land som gör att Strängnäs är en attraktiv boendeort för de allra flesta. Detsamma gäller för företagsetableringar. Alla som är beroende av bra kommunikationer trivs här.

– När jag påbörjade mitt uppdrag för åtta år sedan pratade jag om Strängnäs 44 mil långa strandlinje utmed Mälaren som vår främsta tillgång. Idag beskriver jag det mer som en helhet där Strängnäs läge gör att vi har många spännande invånare som är med och skapar platsens attraktivitet. Idag talar vi om att vi har en spännande dynamik där det är fullt möjligt för den som vill vara aktiv och delaktig i storstadsmiljön tack vare närheten till Stockholm, men samtidigt ha närheten till en levande landsbygd med helt andra värden, berättar Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande.

I Strängnäs beskriver man det Högfeldt berättar om ofta som att komma hem till lugnet. Huvudstaden är tillräckligt nära för att Strängnäs ska räknas som en del av Stockholmsregionen. Samtidigt har Strängnäs en rad egna värden som är helt unika för platsen, såsom Stallarholmens rika företagsliv, det pittoreska Mariefred och Åkers Styckebruks industrihistoria och spännande natur!

Kort sagt – i Strängnäs finns alla förutsättningar för att skapa en sund och attraktiv livsstil med nära till allt.