Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Högtryck på Benders fabrik i Strängnäs

Det är högtryck på Benders Byggsystems fabrik i Strängnäs. Här arbetar över 200 personer med industriell produktion av byggelement för alla typer av fastigheter. Fler och fler beställare inser fördelen med prefabricerat och Benders behöver se sig om efter mer personal för att hinna med.

Benders startade som familjeföretag på Varaslätten 1960 och har sedan dess drivit utvecklingen inom smart, prefabricerad produktion av byggmaterial. Under åren har erbjudandet utvecklats från att först ha varit inriktat på betongtakpannor för att idag omfatta kompletta stomlösningar och produkter av framför allt betong, lertegel och natursten.

Ser över kompetensförsörjningen

Produktionen är högeffektiv i fabriken i Strängnäs, och man fortsätter att satsa på utveckling av verksamheten med nya maskiner och arbetssätt. Benders Strängnäs anläggning tillverkar främst till projekt i närområdet Stockholm – Mälardalen men även till projekt som finns i stora delar av övriga Sverige. Oftast har man ett 20-tal projekt för tillverkning av stomelement på gång samtidigt.

– Kompetensförsörjningen är en utmaning, det är väldigt sällan någon med tidigare erfarenhet av det vi gör söker sig hit. I stället är det vi som får lära upp ny personal och det tar tid, säger Jens Thermaenius, platschef på Benders Byggsystem i Strängnäs.

Ritningsläsning, erfarenhet av betong, armering och till viss del snickeri är klart meriterande, men industriell produktion av byggelement öppnar möjligheter för ett större rekryteringsunderlag. Mest grundläggande för att trivas med jobbet är ett genuint intresse för teknik och processutveckling.

Hållbarhetsarbetet tar sig många uttryck

Benders välutvecklade miljöarbete är en central del av verksamheten i Strängnäs.

– I vår största produktionshall har vi så kallad linetillverkning, som är ett modernare sätt att tillverka väggar på. Där jobbar vi i olika stationer och skickar runt formborden, här har vi också härdkammare. En viktig del i miljöarbetet är att minska cementandelen vid betongtillverkningen, vilket vi nu gör fullt ut på samtliga väggar som vi tillverkar i linen, förklarar Jens.

Utöver själva produktionsprocessen har Benders flera långsiktiga förbättringsprojekt på gång för att minska sitt miljöavtryck.

– Vår syn på långsiktig hållbarhet tar sig många uttryck: utbyte av fossila bränslen för uppvärmning, återvinning av processvatten, optimerade betongrecept och mycket mer. Vår ambition är att Benders ska fortsätta vara ett svenskt, starkt och familjeägt företag som utvecklas tillsammans med omvärlden.

– Genom att förena erfarenhet och kompetens tillsammans med nyfikenhet på nya trender vill vi skapa framtidens bästa produkter inom vårt område och bidra till en långsiktigt hållbar miljö där människor kan bo, leva, arbeta och umgås, avslutar Jens Thermaenius.