Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Allt för en cirkulär ekonomi

PreZero är ett internationellt och framåtsträvande återvinningsbolag med stark lokal närvaro på omkring 60 orter i Sverige. PreZeros vardag kretsar helt och hållet kring smart resurshantering där målet är att bidra till utvecklingen av det cirkulära samhället. I Norrland har det arbetet kommit långt, men bra kan alltid bli bättre.

Från vänster i bild: Fredrik Lind, Avdelningschef Norrland, Nicodemus Åstrand, Säljare Norrland och Magnus Andersson, Driftledare Umeå.

Avfallshanteringen i världen har länge varit linjär och på många ställen är den fortfarande det. I Sverige pågår nu ett intensivt omställningsarbete till ett mer cirkulärt förhållningssätt till hur råvaror bör hanteras och återanvändas under flera cykler. PreZero strävar efter att vara drivande i det arbetet.

Cirkulär ekonomi som affärsidé

Fredrik Lind är avdelningschef på PreZero med ansvar för Norrland, den till ytan största regionen i Sverige som sträcker sig från Sundsvall till Kiruna. Geografiskt är det mer än halva Sveriges yta.

– Regionens största utmaning ur ett hållbarhetsperspektiv är långa avstånd, men PreZero tänker ett steg längre och vi har etablerat lyckosamma samarbeten med kollegor i branschen för att optimera och effektivisera insamling och återvinning över hela regionen, säger Fredrik.

Enligt FNs Agenda 2030, som omfattar 17 globala delmål, måste alla länder ställa om till den cirkulära ekonomin till 2030. Det är nu bara knappt åtta år kvar. Sverige har satt upp egna mål som spelar på samma höga nivå med målet att förverkliga drömmen om det cirkulära samhället före alla andra. PreZero har anammat en nyckelroll i det arbetet.

– Hela vår affärsidé bygger på att öka möjligheterna för att bygga upp en cirkulär ekonomi där näst intill allt avfall tas tillvara, återvinns och blir till ny värdefull råvara som går tillbaka in i ny produktion. Vi är en central samarbetspartner i hållbarhetsarbetet för våra kunder, vi hjälper dem att skapa system och rutiner för att sortera rätt. Viktigast är kanske att vi hjälper kunderna att se ekonomiska och miljömässiga möjligheter i att sortera och ta vara på avfallet, förklarar Fredrik vidare.

Intresset kring återvinning ökar

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, som man brukar säga. För PreZero handlar det om att göra så mycket som möjligt för att fler verksamheter i Norrland ska komma närmare en nollvision vad gäller avfall, med nära 100 procents återvinningsgrad. Utöver industrier och företag ansvarar PreZero även för det kommunala restavfallet i flera norrländska kommuner. Även här pågår ett intensivt förbättringsarbete för att få kommuninvånarna att sortera rätt.

– Över lag ser vi att intresset kring återvinning ökar. För industrin gäller nu högre avgifter för deponering och förbränning. Även råvarupriserna ökar och att ta vara på det man redan har bidrar generellt till en bättre ekonomi. Det finns utrymme för förbättringar på alla nivåer, inom vår egen verksamhet såväl som i våra kunders verksamheter. Vad vi har på agendan framöver är att hjälpa våra kunder att bli ännu mer effektiva och lönsamma i sin avfallshantering, säger Fredrik Lind.