Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Sveriges första fossilfria flygplats och världens första gröna flygskola

Skellefteå Airport är en viktig spelare i regionen när det handlar om att möjliggöra för fler etableringar. En bra infrastruktur är grundläggande för Skellefteå, som redan nu är en av landets mest snabbväxande städer – mycket tack vare stora industriella investeringar.

Skellefteå Airport är en del av ett pussel som utgör en attraktiv helhet för Skellefteå och regionen. Alla företag och kommunala verksamheter är tillsammans med flygplatsen beroende av varandras tjänster för att säkerställa egen överlevnad och fortsatt tillväxt. Om Skellefteå hade saknat flygplats hade Northvolt troligtvis inte kunnat etablera sin verksamhet just här.

Infrastrukturen är avgörande

Att Skellefteå Airport skulle bli en av landets snabbast växande flygplatser var nog ganska otippat för bara några år sedan. Nu kan man stolt visa upp stigande passagerartal och ett snabbt ökande intresse för etablering i norr.

– Infrastrukturen är avgörande för vår konkurrenskraft här uppe i norr. Med ett antal riktade investeringar har vi lyckats uppnå en tillväxt som saknar motstycke inom det svenska flyget. Vi skiljer oss från mängden genom att vi har både mycket snack OCH mycket verkstad. Det vi säger att vi ska göra ser vi också till att genomföra, säger Robert Lindberg, vd för Skellefteå Airport.

Gör skillnad på riktigt

Intresset för Skellefteå Airport har mycket att göra med Northvolts etablering, men inte enbart. Det finns också ett stort intresse kring de investeringar som flygplatsen gör i egen regi – inte minst för att bli Sveriges första fossilfria flygplats med tillgång till större mängder fossilfritt flygbränsle.

– Vi är mitt uppe i den gröna omställning som alla pratar om men som få är med på att genomföra i praktiken. Här kan vi på Skellefteå Airport verkligen säga att vi gör skillnad på riktigt då vi både köpt in fossilfritt flygbränsle och investerat i Sveriges mest kraftfulla laddinfrastruktur för flygplan, berättar Robert Lindberg.

Skellefteå Airport gör det möjligt för företag och kommunala verksamheter i regionen att vara drivande i den gröna omställningen. Redan nu har Skellefteå kommun och ett antal företag ställt om genom att välja fossilfritt flygbränsle för alla sina resor. Nästa steg blir nu att satsa på eldrivna flygplan.

Världens första gröna flygskola

Skellefteå kommer att bli ett allt viktigare nav i det framtida resandet. Intresset för Norrland ökar. Eldrift för flyget är inte längre en avlägsen dröm utan en möjlighet som redan finns och som borde tas tillvara på nu, anser Robert Lindberg.

– Vi har varit med och etablerat världens första gröna flygskola i Skellefteå, med två eldrivna plan på plats och ytterligare åtta under leverans i år. Ingen annan flygplats är ens i närheten av en sådan investering just nu. Därför kan vi utan överdrift säga att Skellefteå driver den gröna omställningen inom det globala flyget.

Nästa steg, efter satsningarna på elflyg, blir att undersöka möjligheter för vertikalstartande flyg samt möjligheten att introducera vätgasdrivet flyg.