Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Allt som behövs för att lyckas med storskaliga projekt

Hyreslandslaget, HLL, är genom sina flexibla uthyrningstjänster och breda maskinpark med i flera av Norrbottens och Västerbottens största utvecklingsprojekt. Inom HLL Hyreslandslaget, finns utrustning och maskiner för att lyckas med storskaliga projekt inom allt från industri till infrastruktur.  

Hyreslandslagets platschef Peter Häggström hjälper till att skapa kostnadseffektiva lösninger till era projekt.

I den norra regionen, som i det här sammanhanget omfattar de två nordligaste länen i Sverige, planeras mångmiljardinvesteringar som inte har någon motsvarighet i landet. Kanske inte ens i Europa.

Världens första fossilfria ståltillverkning har initierats och testats i Norrbotten. Nästa steg blir att bygga fabriker som ska förse marknaden med det fossilfria stålet i större skala. Det planeras dels för en demoanläggning i Gällivare och en större fabrik i Boden. Utöver det görs miljardinvesteringar i gruvnäringen och Europas största landbaserade vindkraftpark byggs i Markbygden strax utanför Piteå.

Grannlänet Västerbotten har också miljardprojekt som planeras och genomförs nu. inte minst i form av Europas största fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier som byggs i Skellefteå med planerad uppstart i etapper varav den första inom kort. Det finns med andra ord mycket som sätter den norra regionen på världskartan.

– De projekt som pågår i regionen är så enorma att det kan vara svårt att föreställa sig hur stora de faktiskt är. Om vi tar batterifabriken i Skellefteå som exempel så kommer den vara lika stor som sammantaget flera evenemangsarenor av Ullevis eller Friends Arenas storlek. Det är oerhört mycket material som ska transporteras, fastigheter som ska byggas och när det är färdigt kommer underhållet av dem att utgöra ett jätteprojekt i sig, förklarar Peter Häggström, platschef på HLL i Piteå.

Tänk till exempel på mängden snö som kommer att behöva avlägsnas från taken. Det är bara ett moment som HLL Hyreslandslaget sannolikt kan bli involverade i genom att man hyr ut snöslungor. Sammantaget kommer det att behövas maskiner för i stort sett alla typer av byggnationer och underhåll relaterat till industrin, och det har HLL för avsikt att vara en helhetsleverantör av.

Allt för storskaliga projekt

HLL Hyreslandslaget har en bred och välservad maskinpark, men det är fortfarande mycket som behöver köpas in om man ser till det framtida kundunderlaget och den utveckling som pågår.

– Den främsta styrkan i vår verksamhet är att vi är flexibla och att vi kan leverera i princip allt man kan tänkas behöva på en modern byggarbetsplats, även vid större byggnationer. Vi är vana vid att leverera välservad utrustning till de aktörer som driver de största projekten i regionen, det är det vi bygger vårt varumärke på och här vi ser framtiden. Investeringsgraden kommer att öka inom HLL och specifikt här på vår depå då vi ska ha allt som kan behövas för att lyckas med storskaliga projekt, säger Peter Häggström.