Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Experter på ekologiska byggsystem

Grönbo är ett anrikt västerbottniskt företag och experter på ekologiskt byggande sedan många år tillbaka. Det innebär att man bara bygger med miljövänliga material som ger hälsosamma hem med låga emissioner, något som dessutom är helt i linje med Skellefteås träbyggnadsstrategi och ambition för framtiden.

Lusthusbacken i Piteå ligger inbäddat i grönska med fasader och balkonger av trä.

Hjärtat i företaget Grönbo utgörs av en mycket djupgående kompetens kring hållbar träbyggnation. Det egenutvecklade byggsystemet med lättbalkar i trä kan inte jämföras med något annat som finns på marknaden. Med hjälp av Grönbos byggsystem är det möjligt att bygga trähus på upp till åtta våningar.

Vill vara med och bygga framtiden i norr

Allt från villor till flerfamiljshus finns på Grönbos projektlista. Den största marknaden har länge varit Stockholm – Mälardalen, men mer och mer kommer att kretsa kring norra Sverige framöver med tanke på de stora industriella investeringar som planeras i de två nordligaste länen. Det kommer att behöva byggas mycket mer och i snabbare takt, en utveckling som Grönbo gärna är med och säkerställer.

– Vi har flera större bostadsprojekt på gång just nu, fortfarande mycket i Mälardalen och Stockholmsområdet, men vår spelplan är stor och omfattar i stort sett hela Sverige. Det är klart att vi vill vara med och bygga framtiden i vårt närområde, det vill säga norra Sverige, säger Anders Eriksson, vd samt en av grundarna av Grönbo och fabriken Ecopart i Bjurträsk, som ligger i Norsjö kommun.

Kan leverera det dubbla

Norra Sverige och speciellt Norrbotten och Västerbotten kommer att behöva en mycket större bostadsmarknad framöver för att vara attraktiva regioner för inflyttning. Och inflyttningen är avgörande för att de stora investeringar som planeras i länet ska kunna genomföras. Här vill Grönbo gärna anta en mycket större roll framöver.

– Vi levererar ungefär 300 bostäder per år just nu, men i befintliga lokaler och med den utrustning som vi har investerat i skulle vi kunna leverera upp till 600 bostäder per år. Den stora utmaningen är kompetensförsörjningen. För att kunna växla upp och leverera mer måste vi bli fler i fabriken och det är något vi arbetar med aktivt just nu, berättar Anders Eriksson.

Fler borde flytta till utvecklingens centrum

Ett stort rekryteringsarbete pågår just nu inom Grönbo för att säkra framtida produktion enligt marknadens krav och efterfrågan. Det finns nästan ingen arbetslöshet i närområdet eller i övriga Västerbotten, så mycket kommer att bygga på ny kompetens utifrån och allra helst genom inflyttning.

Det borde vara lätt att få folk att flytta med tanke på var Sveriges främsta utveckling sker, det finns goda möjligheter att göra karriär och skaffa ett prisvärt och bra boende i den norra regionen vilket många upptäckt men långt ifrån så många som behövs för att driva så pass stora investeringar.

– Vi har ett starkt företagsklimat i regionen som gynnar nya etableringar. Vi har fin natur som bjuder på gränslösa upplevelser och vi har i regel ett enklare livspussel i vår region. Det finns fortfarande god tillgång på mark att bygga på till ett rimligt pris. Det finns attraktiva och högteknologiska arbetsplatser. På Grönbo kan vi erbjuda ett attraktivt och kreativt jobb inom ekologiskt byggande i en fantastisk miljö, avslutar Anders Eriksson med.