Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Garanterat rena arbetskläder med minsta möjliga klimatpåverkan

Rena arbetskläder spelar en avgörande roll inom många branscher. Det handlar inte enbart om att skapa trivsel eller att ge ett professionellt intryck, även om detta också är viktiga faktorer. Riktigt rena arbetskläder ser inte bara rena ut, utan klarar högt ställda hygienkrav tack vare högteknologiska tvättprocesser. Textilia garanterar helt enkelt riktigt rena arbetskläder.

Sedan 2009 har tvätteriets klimatpåverkan minskat med nära 90 procent berättar platschef Tommy Hedström

Karlskronabaserade Textilia är ett specialiserat och tekniskt avancerat tvätteri. Här tillämpas den senaste tekniken för att säkerställa att tvätt för bland annat vård och omsorg blir garanterat ren.

Det är inte bara arbetskläder som hanteras, Textilia tvättar alla typer av textilier som används inom vård och omsorg. Erbjudandet sträcker sig även till andra områden som hotell, restaurang, försvar och polis samt omfattar även specialtvätt för till exempel renrum och laboratorier.

Långt optimerad verksamhet

Textilia ser till att tvätten blir garanterat ren med minsta möjliga miljöavtryck. Det är inte en helt enkel uppgift, men efter ett mångårigt utvecklingsarbete och investeringar i ny teknik är det möjligt. Verksamheten är energioptimerad, med energisnåla maskiner och högeffektiv LED-belysning, och allt tvättmedel som används är miljömärkt.

– Under 2020 fick vi vår Svanen 4.0 certifiering, som är den högsta miljöklassen man kan få som professionellt tvätteri. Vi har arbetat hårt för att få certifieringen. Vi har bland annat bytt ut alla belysningsarmaturer, vi har bytt till biobränsle för att driva hela tvätteriet och vi har även förnyat stora delar av ångsystemet och annan utrustning, berättar Tommy Hedström, platschef på Textilia i Karlskrona.

Det är med andra ord en mycket effektiv tvättanläggning som Textilia driver i Karlskrona. Sedan 2009 har tvätteriets totala klimatpåverkan minskat med nästan 90 procent, enligt statistik som Tommy presenterar.

– En intressant vinkel på hur långt vår verksamhet är optimerad är att vi använder betydligt mindre mängd kemikalier per kilogram tvätt i våra processer än vad man gör inom ett vanligt hushåll till exempel. Samtidigt säkerställer vi höga hygienkrav genom att styra temperaturen och använda exakt rätt mängd tvättmedel. Det är en balans som är väldigt svår att få till i hemmet, men som vi har tekniskt avancerade hjälpmedel för att garantera i vår verksamhet, förklarar Tommy vidare.

Industriell produktion baserad på återanvändning

Den största klimatpåverkan när det gäller textilier är inte tvättprocessen, även om det kan vara lätt att tro det. Den absolut största klimatboven ligger bakom produktionen av nya textilier. Även här ser Textilia till att driva ett avancerat förbättringsarbete som genom upcycling, där man återanvänder uttjänta textilier för att skapa nya produkter.

Målet är att återanvända 100 procent av de uttjänta textilier som passerar verksamheten. Det kan vara plagg som sys om för att passa nya verksamheter, eller gamla lakan som kan användas för att sy förkläden som exempel. Textilia har varit med och etablerat en industriell produktion för helt nya arbetskläder och andra branschrelaterade textilier, helt baserat på återanvända textilier.

– Det långsiktiga målet är att vi ska vara helt klimatneutrala till år 2035, och då omfattas även textilproduktionen. Återvinning av textilier är därför en mycket viktig del i vårt fortsatta miljöarbete, liksom förbättring av tvättprestanda och minskad energikonsumtion, avslutar Tommy Hedström med.