Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Industrins främsta partner i materialåtervinning

Stena Recycling utvecklar specialanpassade lösningar för att möta kundernas behov när det gäller materialhantering och återvinning. Idag handlar det inte längre om att ta hand om ett avfall, utan om att omsätta rest- och returmaterial på ett hållbart sätt så att det blir värdefull råvara igen. Det är grunden för hela Stena Recyclings affärsidé.

Eftersom kundernas processer är avancerade måste Stena Recyclings hantering och materialflöden också vara det.

Stena Recycling har två enheter i Västra Blekinge som ständigt växer. Järn- och metallskrot utgör den största andelen hanterat material vid båda anläggningarna, varav den ena ligger i Karlshamn och den andra i Olofström. Båda har en stark lokal anknytning med mångåriga samarbeten med industrin i regionen.

Råvaran går tillbaka till industrin

I Karlshamn finns en etablerad fysisk filial som tar emot olika typer av material, i första hand järn- och metallskrot, men även alternativa råvaror, såsom trä, wellpapp och betong för att nämna några.

Eftersom materialet kommer från kunder som dagligen hanterar komplexa processer ser man på Stena Recycling till att göra avfallshanteringen enkel för kunderna, genom anpassade lösningar, utbildning och tydlig uppmärkning av emballage.

– Det är viktigt att kunden känner sig trygg i vårt samarbete och vi jobbar med allt från riktigt stora företag, till föreningar och privatpersoner. Vi står för Tryggt, Enkelt och Utvecklande, säger Hampus Sotti, filialchef på Stena Recycling i Karlshamn.

Materialet som samlas in i Karlshamn kontrolleras, sorteras och kvalitetssäkras, för att så småningom omvandlas till värdefull råvara som sedan kan gå tillbaka till industrin igen.

– Vi utvecklar ständigt våra processer för en bättre materialkvalité och slutprodukt. Järn och metaller är ändliga material som vi måste återanvända och återvinna till så nära 100 procent som möjligt, fortsätter Hampus.

Efterfrågan på den nya råvara som Stena Recycling producerar av det så kallade avfallet är hög. Därför strävar man ständigt efter att förfina processerna så att kapaciteten blir högre, samtidigt som återvinningsgraden ökar.

Samarbetar med Olofströms fordonskluster

I Olofström finns ingen filial, i stället arbetar Stena Recyclings personal integrerat i kundernas anläggningar. Olofström har ett omfattande fordonskluster och många av de företagen som ingår där är redan idag kunder till Stena Recycling.

Eftersom kundernas processer är avancerade måste Stena Recyclings hantering och materialflöden också vara det. Det ställer höga krav på kompetensen i bolaget.

Det kommer alltid att finnas ett stort behov av att ta hand om material som blir över i industriella processer, det viktiga är att göra det på rätt sätt. Om man tar en bilfabrik till exempel, så förekommer väldigt många olika materialtyper och hanteringen är komplex. Hur effektiv tillverkningen än är så kommer det att uppstå spill, och detta kan Stena Recycling på ett mycket effektivt sätt ta vara på. Det gäller allt från metall och plast till farliga vätskor.

– Våra kunder uppskattar vår breda kompetens och att vi kan ta vara på alla materialtyper, de flesta inom vårt eget bolag, vilket är unikt. För oss är hållbarhet och cirkulära lösningar nyckeln till framtiden, och där är Stena Recycling längst fram i ledet, menar Hampus Sotti.