Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ronneby Airport fortsätter att rusta för framtiden

Efter pandemin och mot bakgrund av rådande oroligheter i världen lever vi i en ny normal där resvanor och själva behovet av att resa ser helt annorlunda ut jämfört med för bara några år sedan. Den nya normalen kräver smartare och mer hållbara lösningar som underlättar resandet och samtidigt skapar lönsamhet för de aktörer som möjliggör resor.

Ronneby Airport och flygoperatörer ger Blekinge hög tillgänglighet för näringslivet och regionen.

Ronneby Airport har en viktig roll som möjliggörare av resor till och från regionen, det vill säga till och från Blekinge. Tack vare flygplatsen och dess flygoperatörer har Blekinge en hög tillgänglighet som är viktig för hela näringslivet och för regionen som destination.

– Vi har två operatörer som flyger till Arlanda respektive Bromma, vardera med 15 avgångar per vecka. Det ger oss en mycket hög tillgänglighet som vi är stolta över, men samtidigt vill vi även starta upp fler linjer och skapa ännu bättre tillgänglighet för vår region, säger Arri Kallonen, flygplatschef på Ronneby Airport.

Under pandemin startades på näringslivets förfrågan en linje upp mellan Ronneby och Frankfurt. Det är den linjen som man nu vill få en omstart på, med planerad start under början av 2023, efter pausen, så snart tidtabell och annat är på plats.

Bra kabinfaktor trots nya resvanor

I det nya normala reser vi i snitt mindre. Betydligt mindre. För flygoperatörer är det därför en utmaning att både hålla hög tillgänglighet och samtidigt få lönsamhet i verksamheten. Det har delvis lösts genom att flyga mindre plan och se till att öka kabinfaktorn, det vill säga fylla varje plan så mycket det går. Det har operatörerna som flyger från Ronneby lyckats med, enligt Arri Kallonen.

– Vi har nu under 2022 mätt en totalvolym med passagerarantal på cirka 60 procent mot vad vi hade 2019. Om man ser till andra regioner så är det riktigt bra. Vi har dessutom fler turer nu än vad vi hade då. Nästa steg blir att återetablera linjen till Frankfurt. Därefter behöver vi se över utbudet kontra behovet i regionen och eventuellt arbeta för att etablera fler linjer i framtiden.

För ett enkelt, effektivt och hållbart resande

Ronneby Airport genomgår en ombyggnation för att öka serviceutbudet. Att passagerare i så stor utsträckning som möjligt själva ska kunna sköta incheckning, säkerhetskontroll och boarding är målet.

– Vi strävar efter enkelhet och effektivitet. Vi vet att det står högst upp på resenärernas önskelistor. Vi har även gjort förbättringar i våra miljöer så att resenärerna får mer utrymme att röra sig på, vi har skapat en egen del för biluthyrning och planerar bygga ut ankomsthallen under 2023-2024. Vidare så är vi lyhörda inför vad som händer på miljöområdet och aktiva i diskussionen om fossilfritt bränsle och elflyg, berättar Arri Kallonen.

Ronneby Airport ska vara en modern och tillgänglig flygplats för ett enkelt, effektivt och hållbart resande till och från Blekinge, nu och i framtiden.