Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Stor mångfald och jämlikhet på 3D Mekaniska

Industrin erbjuder högteknologiska och spännande jobb som dessutom betalar bra. Trots det lever en bild över hur det var förr kvar, och den bilden är mycket missvisande idag. Den kan också vara en stor anledning till att alldeles för få unga väljer industriutbildningar vilket i sin tur leder till ett mindre rekryteringsunderlag.

Moa Johansson arbetar med avancerade processer som kantpressning med robotlösningar.

Industrin ligger till grund för välfärdssamhället men har svårt att rekrytera. Det är en oroande utmaning som många företag försöker möta med innovativa lösningar.

– För att klara vår egen kompetensförsörjning så tänker vi annorlunda och vi vågar gå mot strömmen när vi rekryterar, säger Gay Johansson, vd på verkstadsbolaget 3D Mekaniska i Vilshult. 

På 3D Mekaniska satsar man mycket på egen upplärning och det har gett fantastiska resultat. En stor fördel är också att det har lett till att utveckla mångfalden och stärka jämlikheten inom företaget.

Goda utvecklingsmöjligheter

Moa Johansson utbildade sig till fritidsledare, men valde att sadla om och söka jobb inom industrin. Hon arbetar idag på 3D Mekaniska med avancerade processer som kantpressning med robotlösningar, som kräver programmeringskunskap bland annat.

– Jag trivs mycket bra med mitt arbete, som är både varierande och spännande. Ingen dag är den andra lik, alla våra detaljer är unika för varje kund och det ger mig nya utmaningar varje dag som jag ser fram emot att lösa. Vad som lockade mig mest till industrin är att det finns goda utvecklingsmöjligheter för mig i min roll, säger Moa.

Moas avdelning har flera olika kantpressmaskiner varav en är en helautomatiserad robotanläggning. Efter att ha programmerat den kan Moa växla till en annan maskin och fortsätta leverera samtidigt som roboten. Det är ett mycket integrerat arbete där produktionen blir så effektiv som möjligt, samtidigt som arbetsmiljön utvecklas.

Arbete i teknikens framkant

Rachel Bardic är utbildad CNC-operatör med många års erfarenhet från industrin. Hon började sin karriär inom bilindustrin, utbildade sig därefter inom fleroperationsproduktion (CNC) och arbetar sedan några år tillbaka som CNC-operatör på 3D Mekaniska.

– Det som driver mig mest är att jag får lära mig något nytt varje dag. Det är avancerade processer vi arbetar med, som programmering och ritningsläsning bland annat. Extra spännande är att 3D Mekaniska investerar i ny teknik, bland annat en samkörande robot som kan programmeras att arbeta simultant med CNC-maskinen, förklarar Rachel. 

– Det här är verkligen ett arbete i teknikens framkant, men trots det så tror jag att många inte inser vad det innebär att arbeta på en modern industri idag. Det är en bild som vi tillsammans måste arbeta för att förändra, menar Rachel.

Framgång med inkludering

Både Rachel och Moa känner en stark samhörighet i teamet, inte minst för att jämlikhet prioriteras och finns som ett naturligt inslag i företagets kultur.

– För att vi ska vara relevanta och attraktiva som arbetsgivare behöver vi arbeta med varumärket och visa att vi står för mångfald, jämlikhet och hållbarhet. Vi har en kultur som är inkluderande och utvecklande för alla medarbetare, oavsett funktion och arbetsuppgifter. Vi kommer att satsa ännu mer på att utveckla vår kultur för att attrahera nya talanger, säger Per Johannesson, produktionschef på 3D Mekaniska.

3D Mekaniska har idag ett 70-tal anställda och har under de senaste åren investerat kraftigt i maskinparken för att bygga en attraktiv och högteknologisk arbetsplats. Det i kombination med en inkluderande kultur är framgångsreceptet.