Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Techtank håller industrins frågor ständigt aktuella

Det regionala industriklustret Techtank verkar för industriell tillväxt i Blekinges fem kommuner, och ägs av kommunerna samt Region Blekinge.

Ingela Håkansson, vd och klusterledare Techtank

Techtank initierades som ett projekt inom fordonsindustrin i Olofström, och har med åren vuxit för att idag omfatta all tillverkande industri. Idag involveras utöver Olofström även Blekinges övriga kommuner: Sölvesborg, Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. Dessutom finns ett antal företag utanför länet som också är medlemmar i klustret då man ser att samverkan ger tillväxt.

Industri- och teknikföretag samt industrinära tjänsteföretag både inom och utanför Blekinge är välkomna som medlemmar för att ytterligare stärka klustret.

– Basen kommer vi alltid ha i Blekinge, men alla industriföretag som har intresse av att samverka med vår industri är välkomna att söka sig till klustret, säger Ingela Håkansson, vd och klusterledare Techtank.

Allt för att möjliggöra tillväxt

Alla aktiviteter som anordnas inom Techtank ska främja utveckling inom industriföretagen i Blekinge.

Ett ständigt aktuellt tema är kompetensförsörjning, som de flesta företag har som en stående punkt överst på agendan. Oftast handlar det om utmaningen i att hitta rätt kompetens inom länet eller att attrahera kompetens utifrån för att möjliggöra tillväxt, men det handlar även om att lyfta befintlig kompetens till en ny nivå. Techtank stöttar medlemsföretagen i kompetensresan på flera sätt, bland annat genom att mäkla utbildningsinsatser och nya samarbeten.

Nätverkande är också viktigt för Techtanks medlemmar. Genom olika aktiviteter samlas medlemmarna för att byta idéer och erfarenheter. Det leder ofta till helt nya samarbeten som annars kanske inte skulle ha utvecklats. Techtank anordnar flera event årligen för nätverkande inom olika områden som är av intresse för regionens industri.

– Vi jobbar med många olika områden som är viktiga för industrins utveckling. Utöver kompetensförsörjning kan det till exempel handla om lean production, hållbarhet och cirkulär ekonomi, digitalisering och automation för att nämna några. Inom Techtank anordnar vi seminarier, utbildningar och workshops inom allt som kan gynna vår regionala industri, understryker Ingela Håkansson.

Att hålla industrins frågor ständigt aktuella kommer alltid att vara Techtanks huvudfokus.