Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hållbar samarbetspartner inom återvinning

PreZero är ett internationellt och framåtsträvande återvinningsbolag med stark lokal närvaro på omkring 60 orter i Sverige. PreZeros vardag kretsar helt och hållet kring smart resurshantering där målet är att bidra till utvecklingen av det cirkulära samhället. I Mälardalen har det arbetet kommit långt, men bra kan alltid bli bättre.

PreZero strävar efter att vara drivande i omställningsarbetet till ett mer cirkulärt förhållningssätt hur råvaror hanteras och återanvändas under flera cykler, inte minst i Västerås och Mälardalen.

Avfallshanteringen i världen har länge varit linjär och på många ställen är den fortfarande det. I Sverige pågår sedan ett tag tillbaka ett intensivt omställningsarbete till ett mer cirkulärt förhållningssätt till hur råvaror bör hanteras och återanvändas under flera cykler. PreZero strävar efter att vara drivande i det arbetet, inte minst i Västerås och Mälardalen.

I Västerås med omnejd finns många industribolag som befinner sig mitt uppe i sin gröna omställning just nu. PreZero kan vara en lönsam partner i det arbetet, mycket tack vare det breda tjänsteutbudet för återvinning och andra miljötjänster, men också genom att bidra med kunskap som skyndar på omställningsarbetet mot en mer cirkulär ekonomi.

Omställningen måste ske nu

Enligt FNs Agenda 2030, som omfattar 17 globala delmål, måste alla länder ställa om till den cirkulära ekonomin till 2030. Det är nu bara knappt åtta år kvar. Sverige har satt upp egna mål som spelar på samma höga nivå med målet att förverkliga drömmen om det cirkulära samhället före alla andra. PreZero har anammat en nyckelroll i det arbetet.

PreZero har som affärsidé att öka möjligheterna för att bygga upp en cirkulär ekonomi där näst intill allt avfall tas tillvara, återvinns och blir till ny värdefull råvara som går tillbaka in i ny produktion. I det utgör PreZero en nyckelpartner i hållbarhetsarbetet för sina kunder, så man hjälper dem att skapa system och rutiner för att sortera rätt.

Kunderna ser möjligheter

Viktigast är kanske att PreZero hjälper kunderna att se ekonomiska och miljömässiga möjligheter i att sortera och ta vara på avfallet överhuvudtaget. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, som man brukar säga. För PreZero handlar det om att göra så mycket som möjligt och att göra det så enkelt som möjligt för kunderna. Det ska vara lätt att göra rätt.

För industrin gäller nu högre avgifter för deponering och förbränning. Även råvarupriserna ökar och att ta vara på det man redan har bidrar generellt till en bättre ekonomi. Det finns utrymme för förbättringar på alla nivåer och det är dessa förbättringar som PreZero vill utveckla och driva i Västerås med omnejd.