Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Attraktiv arbetsgivare i den norra tillväxtregionen

Norrlandsbolaget Install har vuxit oerhört snabbt under de fem år som bolaget har varit verksamt. Install är med och bygger samhällets mest grundläggande infrastruktur inom el, kraft och fiberkommunikation. Tillväxtresan fortsätter men kantas samtidigt av den norra regionens största utmaning – brist på arbetskraft.

Install har idag över 200 anställda och fortsätter att rekrytera för planerad tillväxt inom alla områden.

Om man ser till de enorma investeringar som planeras och genomförs i den norra regionen kan man snabbt dra slutsatsen att det borde finnas skarpa incitament för att öka inflyttningen. Det behövs helt enkelt fler invånare i Sveriges två nordligaste län, och det är en utveckling som för bara några år sedan skulle ha ansetts orimlig.

Platsvarumärket är allas ansvar

De industriella investeringarna ger ett helt nytt utgångsläge för den norra regionen. Sverigekartan börjar ritas om, och intresset för att etablera nya verksamheter i norr blir allt större. Den norra regionen har marktillgångar, grön energi och inte minst en uthållighet som präglar företagandet i regionen – det saknas bara arbetskraft.

– Att få fler att flytta hit är nog vår regions viktigaste uppgift från och med nu. Det är ett ansvar som alla i regionen har, företag och offentlig verksamhet, att jobba med platsens varumärke och lyfta det absolut bästa vi har att erbjuda. Inom Install har vi arbetat aktivt med att utveckla och stärka varumärket sedan företaget grundades för drygt fem år sedan. Det är lika viktigt att fortsätta med det för framtiden, säger Jan Fransson, vd på Install.

Install har idag över 200 anställda och fortsätter att rekrytera för planerad tillväxt inom alla områden.

– Vi märker en stor skillnad idag mot för bara ett år sedan, fortsätter Jan. Det är betydligt svårare att få tag på kompetens idag. Vi måste tänka lite smartare, våga agera och vara lite annorlunda. Därför har vi precis startat upp en egen utbildning internt för att stärka våra projektledare.

Mycket mer än utbildning

Utbildningen som Jan refererar till är på deltid och löper över 6 månader. Kursens innehåll har utvecklats med Installs egna kärnvärden och inriktning som bas. På frågan om varför man inte bara köpte in en ledarskapsutbildning som redan finns på marknaden svarar Jan:

– För oss handlar utbildningssatsningen om mycket mer än en ledarskapsutbildning. Vi vill förmedla så mycket av vår egen företagsanda i utbildningen som möjligt och att ledarna som går utbildningen ska kunna föra över det till medarbetarna i nästa steg. Detta gör vi också för att vara en attraktiv arbetsgivare i den norra tillväxtregionen.

Install har redan påbörjat ledarskapsutbildningen för hälften av företagets projektledare under våren och andra hälften kommer att få börja till hösten.

På Install erbjuds nyckelroller i den gröna omställningen. Företaget tillämpar också schyssta villkor, stort medbestämmande och frihet under ansvar. Det långsiktiga målet är att Install ska vara den bästa arbetsgivaren i regionen inom ett par år.