Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kompetens inom alla affärsjuridiska områden finns i Karlstad

Advokatfirman Allians i Karlstad kan göra stor skillnad för lokala bolag, stora som små, som vill ta nästa steg i sin utveckling. Ofta ställs man som företagare inför nya situationer i samband med att tiderna förändras. Det gäller även företrädare för större bolag. Inom Allians finns kvalificerad kompetens inom alla affärsjuridiska områden.

Vi vill bidra till att utveckla lokala företag och lokalsamhället berättar Henrik Nilsson som driver Advokatfirman Allians tillsammans med Katarina Oskarsson

Värmländska företag behöver inte vända sig till storstadsbyråerna med sina affärsjuridiska frågor. Samma frågor kan hanteras av en lokal aktör, och då specifikt av någon av Advokatfirman Allians advokater.

Vill göra skillnad

Även Karlstad, som är Värmlands största stad, präglas av det så kallade småstadsfenomenet där större beställare gärna anlitar kompetens i storstäderna. Det tycker advokat Henrik Nilsson är synd, med tanke på att det finns kvalificerad juridisk kompetens att köpa på hemmaplan.

– Jag blev intervjuad för medverkan i en bok för några år sedan, och huvudspåret kretsade kring frågan om varför jag valde att bli advokat. Mitt svar var då, liksom nu, att jag vill göra skillnad i det stora såväl som det lilla. För en småföretagare som ställs inför en helt ny situation kan kontakten med oss innebära en enorm skillnad. Det har alltid varit min starkaste drivkraft – att få vara med och göra skillnad, säger Henrik, som äger och driver Advokatfirman Allians tillsammans med Katarina Oskarsson.

Samma erfarenhet som storstadsbyråerna

Henrik Nilsson var från början verksam vid Allians Stockholmsbaserade kontor. Han började förbereda för uppstart av ett nytt kontor i Karlstad under 1997 –1998 och drev därefter kontoret på egen hand till en början. Idag, 25 år senare, är Karlstadskontoret lika stort som det Allians har i Stockholm.

– Den erfarenhet och kompetens som vi har här i Karlstad kan lätt jämföras med den erfarenhet som storstadsbyråerna kan erbjuda. En av våra viktigaste uppgifter är att marknadsföra vår kompetens lokalt. Vi vill bidra till lokal tillväxt och utveckling, då är det viktigt att vi knyter lokala kontakter och gör allt för att bygga vår region med lokala talanger, menar Henrik Nilsson.

Lyhörda inför alla möjligheter

Tack vare dagens teknik kan den affärsjuridiska kompetensen finnas över hela länet. Så tänker man på Allians vid rekrytering och partnerfrågor.

– Vi vill bidra till att utveckla lokala företag och bygga det lokala samhället här i Karlstad och Värmland. På samma sätt vill vi bygga upp vår egen organisation med lokala förmågor så långt det går. Det finns inget hinder i att man som jurist på Allians till exempel sitter i Bengtsfors. Vi är lyhörda inför alla möjligheter som är bra för oss och för Värmland, avslutar Henrik Nilsson med.