Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nordmaling utvecklar ny näringslivsstrategi

Nordmaling kommer sannolikt att kunna dra nytta av de stora industriella investeringar som görs i närområdet just nu. Kommunen ligger strategiskt bra till mellan Örnsköldsvik och Umeå, och har alla förutsättningar att lyckas bli en växande boende- och företagarkommun i en mycket dynamisk region.

Nordmaling ligger strategiskt till mellan Örnsköldsvik och Umeå.

En ny process har startats för Nordmaling, som precis påbörjat utvecklingen av en ny näringslivsstrategi där man lyfter blicken och inkluderar hela regionen som möjliggörare för utveckling.

– Efter att ha arbetat med omvärldsbevakning under ett tag så tar vi nu nästa steg genom att utveckla den nya näringslivsstrategin. Vi lyfter blicken mot omvärlden och kartlägger vilka möjligheter och utmaningar som finns här, som vi kan dra nytta av respektive måste möta för att skapa tillväxt i vår kommun, säger Conny Nordendahl, näringslivschef i Nordmalings kommun. 

När alla talar om omställning

Alla talar nu om omställning och åsyftar i första hand omställning till förnybart inom energi, transport och industri. Omställningen är mer komplex än så, och omfattar även kompetensförsörjning, bostadsbyggande och utveckling av samhällsservice.

– Det är grundläggande funktioner som måste utvecklas för att omställningsprojekten överhuvudtaget ska kunna genomföras. Det tittar vi på, samtidigt som vi söker arbeta mer klusterbildande för att vid sidan av de stora industrietableringarna även kunna gynna mindre bolag, som kan bli underleverantörer till de stora. Det har vi bra förutsättningar för här i Nordmaling, menar Conny Nordendahl.

För att omställningen ska lyckas måste alla engageras och involveras, stora som små aktörer. Conny talar om ett ekosystem för utveckling, som just nu utvecklas inte bara i Nordmaling, utan över hela norra Sverige.

Bästa läge

Nordmaling har ett diversifierat näringsliv med många småföretag. Det finns inom kommunen ett stort antal driftiga entreprenörer som är vana problemlösare, som vet värdet av att samverka för framgång och som drar nytta av läget mellan kuststäderna Örnsköldsvik och Umeå, mitt i den bottniska transportkorridoren.

– Hela den bottniska korridoren är ett godsstråk som är under utveckling och som ska stärkas. Det kommer Nordmalings företag att kunna dra nytta av ännu mer framöver. Vi har goda förutsättningar för att utveckla nya möjligheter tack vare både det geografiska läget och vår befintliga infrastruktur. Med den nya näringslivsstrategin lyfter vi detta ytterligare, berättar Conny Nordendahl.

Framledes då?

Nordmaling har en positiv inflyttning och ökar även i fråga om attraktionskraft för etableringar. En del av den nya näringslivsstrategin handlar även om att jobba mer för att utveckla bostadsbyggnationen så att det finns bra förutsättningar för alla som vill flytta till Nordmaling. Det är ett av de viktigaste målen för kommunen framöver.