Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Företagarna engagerar fler för förändring

Föreningen Företagarna Norrbotten stöttar sina medlemmar i alla frågor som rör utveckling och tillväxtmöjligheter i regionen. När Sverigekartan ritas om kommer Norrbottens företag att få helt nya möjligheter och utmaningar, bland annat i fråga om kompetensförsörjning, men även när det gäller finansiering, tillstånd, infrastruktur och så vidare.

Fler engagerade, kan få till större förändringar, menar Lars Lindberg, regionchef Företagarna Norrbotten.

Alla tänkbara frågor som kan dyka upp i relation till tillväxt är av intresse för Företagarna. Föreningen bygger inte bostäder, genomför inte markoptioner eller infrastuktursprojekt, och kan inte heller styra i olika tillståndsprocesser, men kan vara med och påverka på hög nivå så att dessa viktiga frågor tas upp till nytta för alla som bor och verkar i Norrbotten.

Utmaning med tillståndsprocesser

En stor del av Norrbottens framtid kan avgöras genom de investeringar som nu planeras. För att kunna genomföra så pass stora investeringar inom rimlig tid behöver man se över tillståndsprocesserna, som i dagsläget tar alldeles för lång tid och därmed försvårar för alla som investera i Norrbotten. Detta är en central fråga som Företagarna arbetar med just nu.

– Vi kan inte direkt påverka tillståndsprocesser eller ändra beslut, men vi jagar på för att driva förändring som gagnar våra företag. Vi vet att tillståndsprocesserna tar alldeles för lång tid och därför kraftsamlar vi tillsammans med våra medlemmar för att förändra det på högre nivå, ju fler vi är som engagerar oss – desto större förändringar kan vi bidra till att genomföra, menar Lars Lindberg, regionchef på Företagarna Norrbotten.

Kompetensförsörjning och tillväxt

Kompetensfrågan är en annan viktig aspekt och en stående punkt på Företagarnas agenda.

Norrbotten har en obefintlig arbetslöshet vilket innebär att företagen måste rekrytera från varandra eller utanför regionen. Tillväxt för hela regionen skapas inte om kompetensförsörjningen sker på andra företags bekostnad. Lägg därtill problematiken med kompetensförsörjning för att driva de nya etableringarna och det står snabbt klart att Norrbotten behöver fler invånare.

– De större aktörerna löser kompetensfrågan genom att rekrytera utomlands och har så gjort under många år. Vi ser att även små och medelstora företag nu börjar göra samma sak. En viktig uppgift som vi har i samband med det är att aktivt marknadsföra regionen både i Sverige och utomlands, säger Lars.

Bilden av Norrbotten måste förändras

Mot bakgrund av att det kommer att behövas minst 100 000 invånare till i Norrbotten inom kommande tioårsperiod så måste bilden av Norrbotten förändras.

– Här finns så mycket mer än snö och ödemark. Här finns högteknologiska företag som erbjuder spännande jobb. Framtiden finns i Norrbotten, det gäller bara att få fler att se vilka fantastiska värden vi har, avslutar Lars Lindberg med.