Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Haparanda kan bli solenergins nordliga huvudstad

Den gröna omställningen kommer till stor del att ledas från Norrbotten. Industrin investerar i grön teknik som kommer att bana väg för utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Den offentliga sektorn svarar med att skapa förutsättningar för fler investeringar och möjliggör samtidigt för fler människor att bosätta sig i det nordligaste länet.

Haparandas solcellspark kan bli störst i Norden och en av de största i Europa på cirka 900 hektar. Totalt rör det sig om en investering på cirka 1,5 miljarder kronor.

En av de främsta och viktigaste anledningarna till att industrins gröna omställning sker i norra Sverige och då specifikt i Norrbotten är att det finns tillgång till stora mängder förnybar energi i regionen. Även en grön industri behöver stora mängder energi för att driva sina processer, och den energin ska givetvis vara helt förnybar.

– Framtidens gröna industri kommer att behöva nyttja så stor kapacitet att dagens mängder av förnybar energi i Norrbotten visserligen är stor, men det planeras så många energiintensiva etableringar att den troligtvis inte kommer att räcka. I Haparanda har kommunen därför börjat undersöka vilka möjligheter som finns för att öka produktionen av grön energi lokalt. Att alla former av förnybar energi behövs är tydligt, säger Bengt Strandberg, som fram till slutet av september var näringslivschef i Haparanda Stad.

Kan bli störst i Norden

Diskussionen kring förnybara energikällor landar ofta på vindkraft. I Haparanda vill man ta ett steg längre och främja annan förnybar energiproduktion, och därför planeras i skrivande stund en storskalig solcellspark i kommunen.

– Området som här planeras att bygga solcellsparken på utgörs av en större gammal torvtäkt i myrmark. Det går inte att göra så mycket annat på den här marken, men att anlägga en solcellspark är idealiskt, och gärna med vatten under solcellerna som skapar en naturlig våtmark och ökar den biologiska mångfalden i området, berättar Bengt Strandberg.

Haparandas solcellspark kan bli störst i Norden och en av de största i Europa på cirka 900 hektar. I ett första steg planerar ett privat företag att bygga ut parken med 300 hektar, och resterande kommer att planeras successivt efter det. Redan vid 300 hektar blir parken förmodligen Sveriges största i sitt slag. Totalt rör det sig om en investering på cirka 1,5 miljarder kronor.

Haparanda går all-in för att främja investeringen

Solen skiner över Haparanda, ur flera bemärkelser. Med midnattssol har Haparanda ett stort antal soltimmar per år, och att det vintertid är lite kallare och snötäckt mark i Haparanda är faktiskt positivt, snön reflekterar solljuset och kylan gör faktiskt solcellen mera effektiv. Här finns marktillgångar och en kommunledning som välkomnar gröna investeringar. Vad blir då utmaningen?

–  Den största utmaningen vi har nu är att hitta en eller ett par större elintensiva industrier som blir konsumenter av all den energi som den nya solcellsparken kommer att producera. Vi vill att energikonsumenten, det vill säga den producerande industrin, ska ligga så nära energiproduktionen som möjligt, förklarar Strandberg.

Ett antal andra möjligheter undersöks också, såsom byggnation av en vätgasanläggning eller någon annan typ av anläggning för lagring av solenergin. Att Haparanda Stad ämnar gå all-in för att främja investeringen av den nya solcellsparken är solklart.