Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Varför inte förenkla, helt enkelt?

”Förenkla helt enkelt” är en utbildning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, har drivit under de senaste 15 åren för att förbättra kommuners företagsklimat. Utbildningen har hittills genomförts i 170 av Sveriges 290 kommuner.

Utbildningsledare Thomas Forslin.

Överkalix kommun har precis genomfört utbildningen ”Förenkla helt enkelt”, med Thomas Forslin som ansvarig utbildningsledare.

– För Överkalix fick vi utforma utbildningen på ett lite annorlunda sätt då kommunen hade påbörjat insatsen redan innan pandemin, men på grund av då rådande restriktioner inte kunde genomföra alla steg i den. Nu har vi med framgång genomfört den sista utbildningsdagen och nästa steg är för Överkalix kommun att sammanställa en plan för hur det man lärt sig under utbildningen ska omvandlas till olika utvecklingsprojekt för förbättring, förklarar Thomas Forslin.

Stort engagemang från Överkalix

Syftet med utbildningen är att identifiera förbättringsområden och därmed stärka företagsklimatet, i den mån kommunen kan påverka. Det gäller bland annat myndighetsutövning med tillståndsprocesser och service gentemot företag.

Själva utbildningsprogrammet bygger på föreläsningar, workshops och aktivt deltagande i ett teaterspel på temat bemötande och service. Dessutom ingår en fördjupningsdag inom myndighetsutövning och lagkrav, med olika praktiska exempel som ska inspirera till förbättringar.

Även landsbygdsutveckling och platsdesign med varumärkesbyggande exempel ingår som teman i ”Förenkla helt enkelt”.

– Det viktigaste med utbildningen är att den ska inspirera till uppstart av en förändringsprocess, och att den processen involverar hela organisationen och inte bara näringslivsansvarige till exempel. Syftet är att fånga upp förbättringsområden inom hela kommunen och att inleda utvecklingsarbetet för förbättring, förklarar Thomas Forslin, som själv har medverkat i de flesta av utbildningarna för de kommuner som hittills genomfört insatsen. Avslutningsvis säger han:

– Jag ser ett stort engagemang från kommunernas olika avdelningar. Då finns också bästa förutsättningar för att lyckas med förändringsresan. Överkalix har nu påbörjat kartläggningen och skriver en plan för fortsatt utveckling, baserat på de tankar som uppstod under utbildningen som avslutades i oktober 2022. Redan nu finns intresse för att fördjupa sig inom området, enligt de signaler vi fått från Överkalix. Det ser mycket positivt ut.