Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

En av Sveriges mest klimatsmarta fabriker erbjuder avancerade tjänster inom skärande bearbetning

Precima Production AB har sina rötter inom sedelautomatindustrin som var stor i kommunen i många år. Genom åren har de utvecklat och tillverkat styrreglage till bland annat Rolls-Royce Marine.

Precimas solcellstak av typen tunnfilm som fortfarande är Sveriges största på en kommersiell byggnad.

Med lång erfarenhet av legotillverkning ligger Idag fokus på komplexa detaljer inom fräsning och svarvning. Kunderna finns representerade inom flera branscher, bland annat medicinteknik, tåg-, vatten- och marinindustri och finns förutom i Sverige även i USA, Holland och Tyskland.

-Vår höga kvalitet och leveranssäkerhet är något vi är stolta över. Detta gör oss till en trygg och långsiktig samarbetspartner säger Precimas Fabrikschef och VD, Anna Gutke.

Vi ser att klimatsmart verksamhet blir ett krav från kunderna i framtiden

Den 1 april 2021 invigdes Sveriges största solcellstak av typen tunnfilm på en kommersiell byggnad av Landshövdingen, Beatrice Ask. Precima har täckt hela sitt fabrikstak på 1700 m3 med närmare 800 paneler av typen BOLD från Midsummer AB, Sveriges enda solcellstillverkare. För de flesta industritak är de traditionella solpaneler av kisel är för tunga och inte heller särskilt miljövänliga. Att bedriva en klimatsmart verksamhet är självklart för Precima, inte bara för planetens skull, utan de ser även att det kommer vara ett krav från kunderna i framtiden.

Förutom landets största tunnfilmstak arbetar de med fossilfria transportlösningar, återvinning och en rationell produktionsteknik. Precima har även under året konverterad hela sin produktionsyta till LED-belysning, vilket inte bara är energibesparande, utan även ger ett piggare ljus och en bättre arbetsmiljö.

Dagens produktion kräver en automatiserad process

Precima har en hög automationsgrad men tittar hela tiden på möjligheten att rationalisera och automatisera ytterligare. Med en automatiserad drift kan produktionen löpa dygnet runt, sju dagar i veckan. Resultatet blir kortare ledtider, ökad produktionskapacitet och snabbare återbetalning av gjorda maskininvesteringar.

Idag behöver man ligga i framkant både vad gäller produktionsteknik och automation.
Ytterligare kapacitet betyder inte alltid högre produktivitet, utmaningen ligger i att öka nyttjandegraden genom att helt enkelt jobba smartare.

-Vi använder både maskinövervakning och en lösning för helt automatiserad skärvätskehantering som tolkar maskinernas information, vilket gör att vi i realtid kan se status, upptäcka eventuella driftstörningar och ser exakt hur många utav dygnets timmar de är igång utan att behöva vara i närheten. Ett sätt för oss som det lilla företaget att förflytta oss in i Industri 4.0., säger Anna Gutke.

Precima ser ljust på framtiden

Precima befinner sig i ett spännande skede med ökad tillväxt, men precis som för många andra i regionen är det kompetensförsörjningen som är den stora utmaningen.

Företaget har ett bra samarbete med både gymnasieskolor och yrkesutbildningar. De satsar gärna på att vidareutbilda nyexaminerade med rätt inställning då de är övertygade om att personalen är deras viktigaste resurs. Precima har en inkluderande och öppen företagskultur med snabba beslutsvägar där medarbetarna får varamed och påverka inte bara sin egen utveckling, utan även företagets.

-Trots oro med krig i delar av Europa, skenande energipriser och utmaningar i materialförsörjning ser vi ändå ljust på framtiden. Vi har naturligtvis en hög energiförbrukning själva men eftersom vi har täckt hela industritaket med solpaneler är vi självförsörjande till ungefär en tredjedel. Det var många som skakade på huvudet när vi drog igång installationen men idag med dagens energipriser är det ju tveklöst så att man som företagare med viss egen produktion av energi blir mindre sårbar.

Nu hoppas vi på många soliga vinterdagar framöver, avslutar Anna Gutke.