Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Assemblin växer på alla fronter i Eskilstuna

Assemblin är ett av de största installationsbolagen i Eskilstuna med omnejd. Bara inom elinstallationer har företaget flera stora entreprenaduppdrag, bland annat med över 650 bostäder i nyproduktion och renoveringar samt ytterligare 200 bostäder och trygghetsboenden som projekteras just nu.

Andreas Persson, filialchef på Assemblin El i Eskilstuna har ett starkt team med 36 medarbetare.

Utvecklingen har varit och är fortfarande över förväntan, enligt Andreas Persson, filialchef på Assemblin El i Eskilstuna.

– Vi har vuxit snabbt och är idag ett starkt team med 36 medarbetare inom Assemblin EL här i Eskilstuna. Jag har själv varit här under drygt två års tid och känner framför allt att det finns en positiv anda och en möjliggörande kultur här. Det är fantastiskt att arbeta tillsammans i ett kunskapsintensivt arbetslag där alla vill åt samma håll. Vi har idag ett team som ständigt växer och som vill utvecklas ännu mer, säger Andreas.

Växer på alla fronter

Assemblin utökar verksamheten med fler uppdrag inom både service och entreprenader. Allt fler kunder efterfrågar en partner som kan ta ansvar och driva hela installationen i nybyggnation och renoveringar.

– Vi har även förstärkt vår organisation på projektledarsidan då allt högre krav ställs från våra kunder när det gäller projektstyrning. Framför allt ser vi en ökad efterfrågan gällande energioptimering där vi idag bland annat utför större utredningar för att hitta större energibesparingar, inte bara byte av belysning, informerar Andreas.

– Vi utför exempelvis undermätningar, lämnar över underlag och presentation över förslag på lösningar, fortsätter Andreas. Många gånger samarbetar vi då med våra andra avdelningar Assemblin Ventilation samt Assemblin VS. Vi har även ett framgångsrikt samarbete med vår säkerhetsavdelning inom vår region där vi täcker merparten av behoven från våra kunder gällande brandlarm, utrymningslarm, passersystem och inbrottslarm.

Större rekryteringsbehov

Expansionen medför ett större rekryteringsbehov än tidigare.

– Vi söker hela tiden nya medarbetare inom just vår sektor vilken främst riktar sig mot tyngre tillverkningsindustri, industrifastigheter, lager samt olika typer av hyresfastigheter. Installationer vid nyproduktion, rotrenoveringar och hyresgästanpassningar är vår vardag.

Under andra kvartalet har Assemblin rekryterat nya lärlingar från skolor i Eskilstuna och även fått möjlighet att rekrytera vuxenlärlingar som valt att skola om sig inom arbetslivet.

– Idag ser jag ett fortsatt stort behov av nya medarbetare och annonsering samt rekryteringsprocesser pågår för fullt. Jag tycker vi idag är en attraktiv arbetsgivare med ett gott företagsklimat som kan erbjuda spännande uppdrag samt utvecklingsmöjligheter inom en mycket spännande bransch, påpekar Andreas.

Stort engagemang kring säkerhet

Andreas Persson berättar att just den här veckan, som i skrivande stund är vecka 37, fokuserar hela Assemblin på säkerhet inom arbetsmiljö.

– Många av våra medarbetare arbetar idag i farliga arbetsmiljöer och vi har kommit långt i vårt arbete kring säkerhet. Vi hittar dagligen riskmoment och utför arbetsberedningar och riskanalyser tillsammans med våra montörer på arbetsplatserna. Genom att identifiera riskerna kan vi tillsammans arbeta för att minimera och allra helst eliminera dem.

– Vår nollvision kring arbetsplatsolyckor ställer höga krav på oss dagligen och jag ser att våra kunder uppskattar våra initiativ. Vi har ett digitalt rapportsystem och följer upp eventuella incidenter och har en dialog med vår beställare om det mot förmodan inträffat något, förklarar Andreas.

Assemblin kommer nationellt samt i Norge och Finland arbeta med en särskild säkerhetskampanj, vilket Andreas anser skapa en stark säkerhetskultur inom hela företaget där 6500 engagerade medarbetare arbetar. Tillsammans kan man hitta effektiva vägar framåt inom arbetsmiljöfrågor och samla upp frågor och förbättringar från olika projekt och kontor runtom i Norden.