Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Gnesta kommun vill skapa förutsättningar för tillväxt

Gnesta är en särpräglad småföretagarkommun med stark drivkraft. I kommunen finns cirka 1300 registrerade företag och 11500 invånare. Det innebär grovt räknat att var nionde gnestabo driver företag, vilket är avsevärt högre än riksgenomsnittet.

Linda Lundin, kommunstyrelsens ordförande i Gnesta.

Det tycks vara särskilt attraktivt och lönsamt att driva företag i Gnesta. I alla fall om man ser till statistiken, som bland annat visar ett starkt entreprenörskap med många företag och många nystartade verksamheter, samt företagens ekonomiska utveckling över tid.

– En av våra viktigaste uppgifter från kommunens sida är att stötta våra företag och skapa förutsättningar för tillväxt, säger Linda Lundin, kommunstyrelsens ordförande i Gnesta.

Brett perspektiv

För cirka ett år sedan fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt näringslivsprogram, där mycket baseras på att bygga samverkan för hållbar tillväxt. Programmet sträcker sig fram till 2025 och kommunicerar kommunens målbild för näringslivsutveckling.

Sammanfattningsvis behandlar programmet fem punkter för förbättring och utveckling:

stimulans till samverkan, kompetensförsörjning, transportsystem och kommunikationer, fysiska resurser och myndighetsutövning och service.

Stimulans till samverkan är det första området som anges i programmet. Det handlar om samverkan för nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan företagen, men även mellan företagen och kommunen.

När det gäller näringslivsklimat och kompetensförsörjning arbetar kommunen med ett brett perspektiv som sträcker sig från utveckling av en bra skola till etableringsmöjligheter för nya företag.

Fysiska resurser handlar om att göra strategiska markinköp/ha tillgång till strategisk mark, samt att tillgängliggöra den för nya etableringar/företag i tillväxt.

Stark tillväxtambition

Gnesta kommun har en stark tillväxtambition.

– Vi vill växa tillsammans med företagen i vår kommun och för att göra det måste vi skapa de absolut bästa förutsättningarna för dem, säger Linda Lundin.

Förutsättningar för tillväxt grundas mycket på utökad samverkan. Kommunen arbetar därför för att skapa fler plattformar för samverkan i Gnesta, både för samverkan mellan företag samt för samverkan mellan det offentliga och det privata näringslivet.

– Vi har byggt upp en del bra samarbeten idag men bra kan bli bättre. Vi ser att vi skulle vilja ha fler och bredare samarbeten där flera olika aktörer kan mötas och byta idéer med varandra, tillägger Linda Lundin som avslutning.