Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Rekal är specialister på hygien och rengöring

Rekal har en lång historik som utvecklare av hållbara produkter för hygien och rengöring. Företaget tillverkar kompletta rengörings- och desinfektionssystem, där rengöringsmedel är den största affären som stöttas med smarta doseringssystem och kringprodukter som gör rengöringen än mer effektiv.

Rekal har fortfarande all utveckling och tillverkning i Gnesta i Sverige.

Andreas Brucefors är produktionschef på Rekal. Han understryker att det som är mest spännande med Rekal, och det som också skiljer företaget från konkurrenterna, är att all utveckling och tillverkning fortfarande finns kvar i Sverige. Närmare bestämt i Gnesta, där allt en gång började för Rekal.

– Det finns stora hållbarhetsfördelar med att ha produktion så nära kunderna som möjligt. Vi kan hålla korta leveranstider och vi har en leveranssäkerhet som tål att jämföras. Det blev uppenbart inte minst under pandemin, säger Andreas.

Stora fördelar med svensk produktion

Under pandemin insåg många hur sårbar verksamheten är om man valt att förlita sig på leverantörer med tillverkning utanför Sverige. På grund av dyra lagerkostnader har många historiskt förlitat sig på att ha sitt lager rullande, det vill säga i form av en lastbil på väg, och litat på att varorna kommer när man behöver dem. Pandemin vände uppochner på det.

– Nu ser vi ett annat beteende hos våra kunder mot förut. Vi har också fått fler kunder under och efter pandemin. Eftersom vi har all produktion i Sverige och dessutom har ett lager i Gnesta så kan vi fungera som våra kunders externa lager. Baserat på efterfrågan kommer vi inom kort att behöva bygga ut våra egna lager vilket vi undersöker möjligheterna för nu, berättar Andreas.

Heltäckande partner för effektiv rengöring

Rekal verkar inom de fyra affärsområdena hotell och restaurang, skola och omsorg, bryggeri och industri samt medic, som avser sjukvård och laboratorier. Rekal säljer allt som ett storkök, ett bryggeri, en restaurang eller ett sjukhus kan tänkas behöva för att säkerställa högt ställda hygien- och rengöringskrav.

Utöver rengöringsprodukter utvecklar Rekal även doseringsutrustning och andra kompletterande produkter som kunderna behöver för att optimera rengöring och desinfektion. Rekal har dessutom egna servicetekniker som installerar och underhåller doseringssystemen till exempel.

– Vi är en heltäckande partner för effektiv rengöring och disk i kök, bryggeri, industri och sjukvårdsmiljöer. Vi har en stark produktutveckling som ständigt pågår, och nya produkter lanseras årligen. Vår innovationskraft är vår största konkurrensfördel tillsammans med leveranssäkerheten, menar Andreas Brucefors.