Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Världens första fossilfria vals utvecklas i Åkers Styckebruk

Åkers Sweden AB har mycket höga ambitioner när det gäller utvecklingen av framtidens hållbara stålvalsar. Redan till 2026 räknar man med att kunna leverera den första helt fossilfria valsen – och den kommer att tillverkas i Åkers Styckebruk.

Åkers Sweden har rötter i 1500-talet och tillverkar avancerade produkter till den globala valsindustrin

Åkers Sweden är en del av en amerikansk koncern med global närvaro. Verksamheten i Åkers Styckebruk är en av koncernens åtta tillverkande enheter.

– Vi har precis påbörjat en ny resa, både vad gäller teknikutveckling och hur vi bearbetar marknaden. Den här siten har gått med förlust varje år sedan 2011, men för två år sedan lyckades vi vända den trenden och sedan 2020 har vi lyckats bygga upp en lönsamhet i bolaget. Det gör att vi nu har helt andra förutsättningar att vara med och påverka koncernens inriktning och framtida investeringar, berättar Jörgen Hedström, vd på Åkers Sweden AB.

Alla möjligheter att driva omställningen

Det är en helt ny stabilitet som präglar Åkers, en ny framtidsanda och ett driv som kommer att leda till viktiga investeringar lokalt.

– Nu har vi alla möjligheter att driva den gröna omställningen inom vår nisch. Vi har satt upp mycket tuffa mål men ser det som helt rimligt att vi ska kunna utveckla och tillverka världens första fossilfria vals till 2026, säger Jörgen Hedström.

Åkers anläggning drivs redan av fossilfri el från Vattenfall. Utöver energieffektivisering och investering i grön el kommer anläggningen framöver att präglas av ett mycket tydligare arbete med klimatkompensation, högre materialåtervinning och mindre svinn i produktionen bland annat.

Mer fokus på långsiktig kompetensförsörjning

Åkers nya utgångsläge med en förbättrad lönsamhet gör det också möjligt att driva det viktiga utvecklingsarbetet för den långsiktiga kompetensförsörjningen.

– Trots att vi på Åkers Sweden tillverkar riktigt häftiga och avancerade produkter för den globala valsindustrin är det många som inte känner till oss som företag. Det trots att vår verksamhet har rötter som sträcker sig till 1500-talet. Det är tydligt att vi måste fokusera mer på att synliggöra varumärket och sprida kunskap om vad vi jobbar med här, att det är produkter i teknikens absoluta framkant, förklarar Jörgen Hedström.

Jörgen har tillsammans med övriga medarbetare påbörjat ett utvecklingsarbete med nya kompetensutvecklingsmöjligheter för chefer på anläggningen i Åkers Styckebruk. I tillägg till det har ett utökat samarbete med Strängnäs kommun, ett antal företag och Teknikcollege inletts för att öka intresset för teknikjobb över lag. Förhoppningarna är stora gällande ett större intresse för Åkers som arbetsgivare framöver.