Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Skapar framtiden tillsammans med entreprenörerna

Grant Thornton har i många år stöttat ägare, styrelse och ledning i entreprenörsföretag med att utveckla sina verksamheter. Nu vill företaget utmana nyckeltalen som hittills definierat framgångsrika företag. De menar att de icke-finansiella nyckeltalen – som miljömässiga och sociala faktorer, bör komplettera mått på till exempel omsättning och tillväxt. Vilka är framtidens nyckeltal för företagen i Mälardalen?

Alf Ekström, regionchef med ansvar för Grant Thorntons närvaro i Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad.

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Medan flera andra aktörer delat upp sin verksamhet, är Grant Thornton en fullservicebyrå inom revision, redovisning, skatt och rådgivning Att vara entreprenörernas möjliggörare för hållbar tillväxt har alltid varit huvudfokus för Grant Thornton. Så är det även i Eskilstuna, hela Mälardalen präglas av ett starkt entreprenörskap som i sin tur ställer krav på revisorer och rådgivare. För när samhället förändras, ändras också förutsättningarna för företagen. Här har Grant Thornton en viktig roll.

Förstår entreprenörer och ägarledda företag

Många växande entreprenörsbolag väljer Grant Thornton både för ekonomiska vardagstjänster och strategisk rådgivning. Vad är det som gör att de väljer samma samarbetspartner för redovisning, rådgivning och revision, år efter år? En stark teori är att Grant Thornton förstår sig på entreprenörer och ägarledda företags vardag.

För Grant Thornton spelar närhet till kunderna också en avgörande roll. Man kan i tider av digitala möten och ständig uppkoppling fråga sig vilken roll geografisk närhet egentligen spelar?

– Digitaliseringen har möjliggjort mycket, t ex effektivitet i kundarbetet och säkrad lagring av filer. Många avstämningsmöten går att hålla digitalt, men faktum är att kunderna ser ett värde i att ses fysiskt också. Vi möter kunder som är medvetna och som vill uppnå hållbarhet i sina processer, de vill ha strategiskt stöd i att växa för att vara relevanta även i framtiden. Mindre företag klarar sig i många fall med att sköta all bokföring med hjälp av ett nerladdat program, men där är vi ändå inte den bästa partnern, förklarar Alf Ekström, regionchef med ansvar för Grant Thorntons närvaro i Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad.  

– Entreprenörsföretag har mycket gemensamt med Grant Thornton – och vice versa. För att uppnå sina mål behöver de framför allt fokusera på sin kärnverksamhet – med stöd från oss kan de göra det. Här strävar vi efter att leva som vi lär, att inspirera företagen att integrera hållbarhet i alla delar av verksamheten, och mäta helheten. Det vill säga både de klassiska finansiella nyckeltalen såsom omsättning och tillväxt, och de icke-finansiella nyckeltalen, såsom till exempel risk och kvalitet, klimatavtryck och personalomsättning, tillägger Alf.

Alf berättar att förutom grundtjänsterna inom revision och redovisning så handlar arbetet alltmer om rådgivning. Kunderna vill jobba med någon som kan deras bransch och förstår deras omvärld. Omställningen till ett mer hållbart näringsliv är en drivkraft. Företag har idag ökade krav på transparens och hållbarhetsrapportering, samtidigt är det fler och fler företag som ser det rena affärsvärdet i att inkludera andra nyckeltal än finansiella i sin styrning.

– Här finns vi för att ställa frågor och guida företagen att utveckla sitt synsätt på vad ett framgångsrikt företagande är. Både nu och i framtiden. Varje verksamhet behöver identifiera sina viktiga nyckeltal, styrning, de sociala aspekterna och de miljömässiga. Finansiella nyckeltal är fortfarande kärnan i vårt erbjudande, men för att hjälpa kunderna att bygga bolagsvärde framåt, måste vi också väga in andra perspektiv, säger Alf.

Framtidens medarbetare

Grant Thornton är en fullservicebyrå med tjänster inom både revision, redovisning, skatt och rådgivning. Det innebär att medarbetarna jobbar i team med kompetenser från olika områden, och det ger också en möjlighet att utvecklas inom olika inriktningar. Detta, tillsammans med företagets fokus på flexibilitet och hållbart arbetsliv, lockar talanger.

– Vi kan erbjuda attraktiva tjänster där man får arbeta för utveckling hela tiden, säger Alf. Idag jobbar våra medarbetare med kollegor över hela landet, man kan också specialisera sig inom till exempel en bransch. Det är inte ovanligt att man kommer in i en roll och efter några år byter inriktning. Den gemensamma nämnaren är alla spännande entreprenörsföretag vi jobbar med. Möjligheterna är många!

Erfarna medarbetare lockas av just fokuset på entreprenörskap och kulturen. För att visa studenter vad man erbjuder, vill Grant Thornton synas där framtidens medarbetare rör sig, till exempel på universitet och högskolor. Mälardalens universitet är en viktig samarbetspartner för Grant Thornton i Eskilstuna och Västerås, men samarbete finns även med många andra universitet och högskolor i Sverige.