Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Europas bästa glassfabrik kan bli världens bästa

GB Glace, glassfabriken i Flen, måste vara den roligaste arbetsplatsen i Sverige. – Jag skulle vilja säga att vi har den bästa och mest inspirerande arbetsplatsen i hela världen, säger fabrikschefen Igor Papec.

Fabrikschef Igor Papec.

Glasstillverkning är en fantastisk process och en ren konst, enligt Igor Papec.

– Den som inte har fått vara med om glasstillverkning kan inte föreställa sig hur det är, men det är helt enkelt en fantastisk process som säkerställs med hög automationsgrad och tekniska finesser. Dessutom finns det en stor stolthet i att vara en del av en så pass stark teknisk utveckling, vilket vi ser på våra medarbetare här i fabriken, menar Igor.

Framgångsrecept och ny strategi

Glassfabriken i Flen har klassats som Europas bästa vid flera tillfällen. Hur ser framgångsreceptet ut?

– Vår framgång ligger helt klart i kompetensen hos våra medarbetare, i kombination med ett relevant och proaktivt ledarskap, svarar Igor.

GB Glace har nyligen omdirigerat sin strategi för att fokusera mer på hur lönsamhetsmål och tillväxt ska uppnås. Det står klart att medarbetarnas kompetens är den bärande konstruktionen i det.

– Vi arbetar hela tiden för att utveckla ledarskapet och stärka våra medarbetares kompetens. Vi ser till att involvera alla medarbetare i företagets utveckling, vi skapar delaktighet och stolthet för yrket. Alla ska känna sig stolta och glada att gå till jobbet på glassfabriken i Flen.   

GB Glace tillhör den globala koncernen Unilever, med verksamhet i 190 länder och hundratusentals anställda. Det ger unika karriärmöjligheter för alla som söker sig till GB Glace, som precis som ägarkoncernen har en stark hållbarhetsagenda och högt uppsatta mål gällande företagsklimat och så vidare.

Ska bli bäst i världen

Den nya strategin har också mynnat ut i ett skarpare hållbarhetsarbete. Redan idag har GB Glace nettonollutsläpp i fabriken i Flen. Det är ett resultat av ett gediget förbättringsarbete med energieffektivisering, minskad användning av vatten samt ett eget system för vattenrening. Svinnet är minimalt, men det som ändå uppstår används som djurfoder.

– Vi har kommit långt i hållbarhetsarbetet, men utvecklingen slutar inte här. Vi kommer att fortsätta förbättra verksamheten för att bli den mest hållbara och mest kvalitetsinriktade glasstillverkaren, säger Igor. 

Flen ska bli bäst i världen på att tillverka kvalitetsglass. Det är ett rimligt mål enligt Igor.

– Vi har redan klassats som bäst i Europa. Genom att satsa ännu mer på kompetensutveckling kan vi bli bäst i världen.

GB Glace har även en systerfabrik i Finland som är under avveckling. Verksamheten ska flyttas till Flen. Samtliga anställda i den finska fabriken har fått genomgå ett program för att hitta nya jobb, med målet att 100 procent ska gå från fabriken och direkt in i en ny anställning. Det målet är nu nästan uppnått, och det visar vilken väg GB Glace har för avsikt att gå även i framtiden.