Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Alla vägar går till Flen

Man brukar säga att Sveriges närmaste stad är Enköping, men efter en snabb titt på kartan kan det konstateras att Flen ligger minst lika bra till. Inom en timme från Flen nås flera starka storstadsregioner: Stockholm, Mälardalen, samt Linköping – Norrköpingsregionen. Dessutom med tågförbindelser i alla väderstreck.

Väg 55 är en viktig transportled som går genom Flen.

Rakt på sak – inom en timme från Flen nås en arbetsmarknad på ungefär 2,5 miljoner människor. Det ger ett mycket fördelaktigt läge för företagsetableringar. Samtidigt erbjuder Flen riktigt bra pendlingsmöjligheter i alla riktningar. Flen är med andra ord en väldigt bra plats att bo och verka på.

– Vi har allt inom räckhåll. Vi har nära till några av landets största storstadsregioner, vi har ett rikt och varierat näringsliv, en levande landsbygd, ett engagerat kultur- och föreningsliv, bra skolor, samt nära till universitet och högskolor i världsklass. Närheten till lärosäten och då specifikt Mälardalens universitet gör att vi har goda förutsättningar för en bra kompetensförsörjning i Flen säger Håkan Bergsten, kommunchef i Flen.

Goda etableringsmöjligheter

Flen har ett antal större företag som verkar på en global marknad, såsom Volvo, Unilever och Dellner Dampers. De flesta företagen i Flen är emellertid små, med ett rikt entreprenörskap som kännetecknande för dem och deras tillväxt.

I Flen finns det dessutom goda förutsättningar för att etablera nya företag, tack vare ett proaktivt arbete med markberedning bland annat. Lantbruk, matproduktion, industriell tillverkning och inte minst besöksnäring är bara ett fåtal branscher som går bra i Flen. Och allt kan alltid utvecklas för att bli bättre.

– Vi befinner oss just nu mitt uppe i ett utvecklingsarbete för att inom kort kunna erbjuda ny mark för etableringar. Dessutom finns det redan byggklar mark tillgänglig på ett par ställen, men vi strävar alltid efter att vässa vårt erbjudande ytterligare, säger Håkan Bergsten.

Redan nu märks ett större intresse med flera förfrågningar från företag som vill etablera sig i Flen.