Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Heltäckande partner för produktanpassat emballage

Eskilstunabaserade EQpack har under de senaste åren genomfört miljoninvesteringar i ny teknik som banar väg för fortsatt utveckling. I samband med ett lyckosamt förvärv för drygt ett år sedan blev EQpack en komplett leverantör av emballage för en rad olika branscher, inklusive konsumentförpackningar.

EQ-pack har allt en komplett förpackningsleverantör behöver – från utveckling till tillverkning och distribution.

Ingen förpackningslösning är för komplex eller för snäv för EQpack. Det är speciellt tydligt nu när företaget genomfört flera stora investeringar i både maskiner och personal. Tack vare fjolårets förvärv av en förpackningsverksamhet som tidigare var en del av ett annat bolag har EQpack fyllt sina tidigare kunskapsluckor. Nu kan man verkligen leverera precis allt inom förpackningar och emballage.

– Vi har allt en komplett förpackningsleverantör behöver – från utveckling till tillverkning och distribution, och vi har den kompetens och kapacitet som krävs för att kunna vara kundernas förstahandsval, säger Johan Tjernell, som i anslutning till fjolårets förvärv blev vd för EQpack och som successivt har tagit över ägarskapet under året.

Grön inriktning

EQpack har alltid haft en grön inriktning. Redan när företaget grundades av Gunilla Hester Hebo och Sture Holgersson för 30 år sedan hade man en tydlig vision om att utveckla smarta, gröna lösningar. Den första lösningen blev en skyddande förpackningsprodukt för Scania, som än idag är en trogen kund för EQpack.

Under åren har det utvecklats och testats många olika förpackningslösningar och EQpack har sett både upp- och nedgångar. Till och med ett par kriser. Företaget står idag mycket väl rustat för att möta alla tänkbara behov när det gäller smarta, hållbara och ekonomiskt gångbara förpackningar och emballage.

Scania är fortfarande en viktig kund, men EQpack lägger inte alla äggen i en korg. Eftersom verksamheten är under ständig utveckling söker man också nya utmaningar inom fler branscher. Det finns branscher som EQpack inte levererar till idag men som kan bli riktigt lyckosamma att utveckla för framtiden.

Tillväxt och lönsamhet

Tillväxten har varit och är fortfarande långt över förväntan. Bara under det senaste året har EQpack utökat sin omsättning från 40 miljoner kronor till dagens 70 miljoner kronor. Trots marknadens oro kring materialpriser och till och med materialbrist ser Johan Tjernell ingen avmattning i efterfrågan på EQpacks lösningar – snarare tvärtom.

– Nu mer än någonsin behöver våra kunder en lokal partner med kapacitet, kunskap och kompetens för att utveckla och producera deras förpackningslösningar. Vi talar om lösningar som i nästa steg gör det ännu mer kostnadseffektivt för våra kunder att hantera och distribuera sina produkter. Redan i första steget, det vill säga i utvecklingen av förpackningen, skapar vi lönsamhet genom besparingsmöjligheter för våra kunder, säger Johan.

Johan är en ägare som drivs av långsiktighet, vilket också märks på de mångmiljoninvesteringar som gjorts under det senaste året. EQpack fyllde 30 år i september 2022.