Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Omväxlande arbete med mycket ansvar

Varubud Åkeri AB erbjuder leveranser dörr till dörr i Mälardalen. Verksamheten bygger på hög tillgänglighet och leveranssäkerhet. Ofta är Varubud Åkeri kundens externa lager vilket ställer extra höga krav på flexibilitet och att alltid kunna leverera just-in-time.

För den som vill ha en omväxlande roll med ansvar har vi jobb, säger Daniel Johansson, vd på Varubud Åkeri.

På Varubud Åkeri är ingen dag den andra lik. Det är ständig aktivitet och ständig problemlösning som gäller. Det är ett högt tempo, men samtidigt en mycket spännande arbetsmiljö med stort utrymme för egna initiativ.

– För den som vill ha en omväxlande roll med mycket ansvar har vi definitivt alltid jobb, säger Daniel Johansson, vd på Varubud Åkeri.

Nätverkande är en långsiktig investering

Det finns jobb – men att hitta kompetens är en helt annan sak. Speciellt med den behörighet för tung lastbil som Varubud Åkeri i första hand behöver.

– Vi har en stor fördel och styrka i att många känner till oss lokalt och vet vilka möjligheter vi kan erbjuda. Vi får relativt många spontanansökningar och har inga problem att rekrytera inom B-kort och lager till exempel. För C-kort behöver vi vara mer lyhörda och aktiva för att knyta ny kompetens till oss. Här behöver vi jobba mer med nätverkande och relationsskapande, fortsätter Daniel.

Daniel medverkar själv ofta på jobbmässor och liknande för att marknadsföra Varubud Åkeri som arbetsgivare. Att knyta kontakter och visa upp företaget är en långsiktig investering som han hoppas kan ge resultat i framtiden.

– Det kommer med största säkerhet att bli en mycket tuffare konkurrens om arbetskraften framöver och då behöver vi jobba mycket mer samlat inom branschen. Vi är konkurrenter, men för att det överhuvudtaget ska finnas någon kompetens att rekrytera så måste vi börja samverka i arbetet med att skapa intresse för åkerinäringen över lag, menar Daniel.

Strategiskt i hållbarhetsfrågorna

Nästan alla fordon inom Varubud Åkeri går på HVO. Det är ett strategiskt val för att visa var man står i hållbarhetsfrågorna.

Hållbarhetsarbetet omfattar också en noggrann planering över hur och var transporterna går, med målet att samordna så mycket som möjligt. Som ytterligare ett led i hållbarhetsarbetet har Varubud Åkeri solceller installerade på lagertaket.

– Redan idag är vi nästan självförsörjande på el till våra kylrum, lager och belysning. Vi jobbar också med ständiga förbättringar vilket innebär att vi kommer att se över möjligheterna för ännu mer miljöanpassade transporter bland annat, avslutar Daniel Johansson med.