Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Från ritning till färdig produkt

Solö Mechanical Solutions är en heltäckande partner inom plåtbearbetning – från ritning till färdig produkt. Laserskärning, bockning, skärande bearbetning, fleroperationsbearbetning och svarvning är några exempel på de vanligaste processerna som hanteras i Solös verkstad. Dessa knyts därefter ihop till kompletta produkter.

Laserskärning, bockning, skärande bearbetning, fleroperationsbearbetning och svarvning görs av Solö.

Det finns inte så många företag som kan erbjuda en lika bred kompetens som Solö Mechanical Solutions i Eskilstuna. I alla fall inte hela vägen från skiss till slutmontering, via flera olika steg av bearbetning. Det är just kompetensbredden som utgör den största styrkan för Solö.

– Maskiner kan alla köpa in, men när det gäller heltäckande kompetens är det inte lika lätt. Vi har byggt upp vår kompetensbas under många år och det är vi mycket stolta över idag. Det krävs ett kontinuerligt engagemang för kompetensutveckling för att vi ska kunna hålla oss på en fortsatt hög nivå. Bland annat så är vi involverade i samarbete med gymnasieskolor och andra utbildningsanordnare, berättar Thomas Wikman, vd på Solö Mechanical Solutions.

Nytt marknadsläge

Solö levererar sedan många år tillbaka till gruv- och fordonsindustrierna på global basis. Under senare år har man börjat producera för kunder som verkar inom andra industrier också, för att vara mindre sårbara när omvärlden förändras.

– Vi ser att våra största affärssegment går fortsatt bra, trots det som pågår i världen, fortsätter Thomas Wikman. Vad vi främst ser just nu, om man jämför med läget för bara något år sedan, är att vi måste lägga mycket mer kraft på att jaga material än tidigare. Tack vare vår bredd har vi tryggat så pass stora uppdrag att vi kan vara framsynta när vi köper in material. Än så länge har vi inte haft problem med att få in det material vi behöver, men det är helt klart ett annat läge på marknaden idag, inte minst prismässigt.

Fortsatt stark tillväxtambition

Idag har Solö ett 40-tal anställda, en välservad och uppdaterad maskinpark och en fortsatt stark tillväxtambition som matchar det. Utöver rekrytering av ny spetskompetens har Solö under det senaste året även investerat i en ny dubbelspindlig svarv samt två nya CNC-maskiner.

– Vi har unik kompetens inom vårt område och en stor kapacitet för att kunna leverera även i större projekt. Vi ser en stor utvecklingspotential inom våra huvudsakliga affärsområden, men vi ser också goda möjligheter att utvecklas tillsammans med för oss helt nya branscher. Det finns ett stort behov inom området plåtbearbetning generellt och vi vill gärna kvala in som förstahandsvalet hos fler kunder. Det jobbar vi mycket på nu, avslutar Thomas Wikman med.