Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Kommunala bostadsbolaget bygger smartare

Flens Bostads AB ska bygga nya hyresrätter genom att ta vara på befintliga utrymmen på ett smart sätt. Det kommunala bostadsbolaget kommer i det närmaste att finkamma hela beståndet i jakt på utrymmen med attraktiva lägen.

Flens Bostads AB äger och förvaltar cirka 1760 bostäder.

Inom kort kan en tvättstuga med sjöutsikt förvandlas till nya bostäder. Flens Bostads AB söker en kostnadseffektiv och smart lösning för att snabbast möjligt kunna tillföra ett antal nya bostäder till Flens bostadsmarknad.

Att arbeta smart tycks alltid ha präglat det allmännyttiga bostadsbolaget. Under de senaste åren har man byggt Sabos kombohus, som är en av de mest kostnadseffektiva bygglösningarna för bostäder idag.

Tidigt prov på nytänkande

Redan för tio år sedan visade Flens Bostads AB prov på nytänkande genom att vara en av de första som byggde så kallade kooperativa hyresrätter i Sörmland. I den kooperativa hyresrätten tillämpas precis som för bostadsrätter en insats samt hyra. Hyresgästen är garanterad sin insats åter, till skillnad från bostadsrättsägaren.

– Projektet med kooperativa hyresrätter blev väldigt framgångsrikt och det är en modell som vi gärna skulle tillämpa igen, när tillfälle ges. Vi ser att många är beredda att köpa bostadsrätter, och detta borde då också vara ett attraktivt alternativ, säger Arne Fältin, vd på Flens Bostads AB.

Den befintliga kooperativa bostadsföreningen omfattar 16 lägenheter och hyresgästerna hyr från föreningen, som också har det huvudsakliga ansvaret för underhållet. Visst utvändigt underhåll sköter Flens Bostads AB.

Fullt upp framöver

Flens Bostads AB äger och förvaltar cirka 1760 bostäder i dagsläget. En stor del av beståndet kommer att moderniseras under de kommande åren, med en genomgående standardhöjning av bland annat kök och badrum.

Samtidigt kommer viss nybyggnation också att ske i samband med att fler lämpliga utrymmen kartläggs och byggs om till nya bostäder. Det lär bli fullt upp för kommunens bostadsbolag framöver.