Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Till hela världen från Flen

Dellner Dampers tillverkar dämpare och buffertar som tryggar säkerhet och komfort på tåg. Produkterna används även inom andra branscher, exempelvis inom kraftsegmentet, men fabriken i Flen levererar främst till tågindustrin.

I dagsläget sysselsätter man ett 70-tal personer i Flen, och Dellnergruppen har dr ygt 1000 medarbetare totalt.

Dämpare används på olika fordon, däribland tåg, för att dämpa vibrationer och därmed öka både säkerhet och komfort. Buffertar tar upp kraft, vanligtvis från en riktning, och används för att absorbera kraft när tåg kopplas ihop och i värsta fall kolliderar. Buffertar kan även användas inom andra industriella applikationer där man behöver ta upp kraft vid rörelse.

Stark internationell prägel

Dellner Dampers historia i Sverige går tillbaka till 1960-talet då verksamheten grundades för att leverera dämpare till Aseas loktillverkning. Idag finns det ingen tågtillverkning kvar i Sverige, och den enda affär som Dellner Dampers har inom landet grundas på reparationer och underhåll.

Däremot är marknaden stor utanför Sveriges gränser, och Dellner Dampers är idag en global leverantör. All utveckling och tillverkning sker fortfarande i Flen, för leverans till världsmarknaden. Den internationella prägeln gör också Dellner Dampers till en attraktiv arbetsgivare med många intressanta projekt globalt.

– Vi har helt klart en spännande arbetsplats här med mycket häftig teknik. Vi har samtidigt en geografisk utmaning och den kompetens vi behöver finns oftast inte i närområdet. Vi söker efter specialistkompetens över hela Norden och Europa, för att säkerställa att vi kan leverera gentemot kund behöver vi ständigt se över vår kompetensutveckling, säger Magnus Lindbom, marknadschef på Dellner Dampers.

Levererar i utvecklande projekt

Precis som många andra industriella tillverkare befinner sig Dellner Dampers i en utveckling där ny kompetens behöver tillföras. I dagsläget sysselsätter man ett 70-tal personer i Flen, och Dellnergruppen har drygt 1000 medarbetare totalt.

I skrivande stund är Dellner Dampers på jakt efter utvecklingsingenjörer, produktionspersonal, produktionstekniker och säljare bland annat.

– Vi söker rekrytera till olika roller på olika nivåer, men alla har gemensamt att bidra till att uppnå våra säkerhets- och hållbarhetsmål. Vi har mycket på önskelistan när vi rekryterar, och där ingår även personlighet och personens förmåga att passa in i vårt befintliga team, säger Magnus Lindbom.

För den som söker sig till Dellner Dampers finns alla möjligheter att få vara med och leverera i branschens mest utvecklande projekt. Under 2023 ska företaget bland annat leverera ett stort antal buffertar till en vågenergianläggning utanför Kanarieöarna på uppdrag av en dansk beställare. Projektet är ett bra exempel på att man levererar till hela världen från Flen.