Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Förstahandsvalet för svetsade maskinbearbetade specialkomponenter

Vrena Mekaniska Verkstad fyller 65 år i år men är knappast redo för pension. Verkstaden satsar framåt och fortsätter att utveckla sina processer för att bli lite mer effektiva och arbeta lite smartare. Det är en ren överlevnadsstrategi inom legotillverkning idag, menar Hans-Erik Olsson, som är vd för verkstadsbolaget.

Från bearbetaning till montering och ytbehandling, kan Vrena Mekaniska Verkstad leverera färdiga produkter.

För Vrena Mekaniska Verkstad började allt i en mycket liten skala i ett garage. Ganska snart började man med legotillverkning och då tog det fart. Det är ungefär samma som bolaget gör idag, men med moderna processer förstås.

– Vi tillverkar svetsade maskinbearbetade specialkomponenter i små serier. Ofta är det väldigt stora komponenter som är kluriga att tillverka och som kräver lite mer tid för att framställa varje komponent. Det gör också varje detalj värdefull och varje affär är unik, förklarar Hans-Erik Olsson, som har lång erfarenhet från branschen.

Kan leverera helt färdiga produkter

Den typiska kunden för Vrena Mekaniska Verkstad är en ingenjörsfirma utan egen verkstad. Med en komplett verksamhet, som omfattar alla bearbetande steg samt montering och ytbehandling, kan Vrena Mekaniska Verkstad leverera helt färdiga produkter.

– Allt större del av vår produktion omfattar helt färdiga produkter, det vill säga färdigmonterade och lackade, som vi levererar till våra kunder. Vi ser en trend där fler kunder väljer att lägga ut alla produktionssteg och eftersom vi har allt i huset så är det en stor fördel för dem att samarbeta med oss. Vi får också många nya kunder den vägen, säger Hans-Erik.

Vrena Mekaniska Verkstad har både kunskap och kapacitet för att leverera helheten när det kommer till avancerade maskinbearbetade specialkomponenter.

Viktiga framgångsfaktorer

Även för potentiella medarbetare är Vrena Mekaniska Verkstad ett attraktivt alternativ. Speciellt för den som vill vara engagerad genom hela tillverkningsprocessen och se den färdiga slutprodukten.

– Vi kan erbjuda en mycket intressant arbetsplats för den som är engagerad och som vill vara med och påverka. Vi har investerat i nya och större maskiner med högre automationsgrad. För många processer har vi en mycket modern maskinpark, och det är också en sak som många värdesätter på arbetsplatsen. Många vill jobba med ny teknik och här kan vi också konkurrera.

Medarbetarnas kunskap och engagemang är det som i första hand gör verksamheten så framgångsrik, enligt Hans-Erik Olsson. Snabba leveranser, flexibla lösningar och enkel kommunikation är andra viktiga framgångsfaktorer.

Fortsatt tillväxt är trolig, trots lågkonjunktur. De korta serier av specialkomponenter i storlek större är mindre konjunkturkänsliga, och det finns inte heller så många som kan tillverka med samma kapacitet i närområdet. För Vrena Mekaniska Verkstad ser framtiden ljus ut.