Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Två starka fabriker och en expansiv verksamhet

VIBO-Modulbyggen med ingående varumärken Modulbyggen och Vibo-stugan täcker tillsammans en mycket bred målgrupp inom byggsektorn. Verksamheten bygger på två samverkande fabriker som båda befinner sig i stark tillväxt, och vars existensberättigande är hållbara, gröna lösningar för det cirkulära samhället.

Kompetensen hos medarbetarna är vår viktigaste och främsta konkurrenskraft, säger Christoffer Andersson, vd VIBO-Modulbyggen.

Vibostugan levererar attefallshus, gäststugor och förråd främst men inte uteslutande till privatpersoner. Modulbyggen levererar prefabricerade moduler för flerfamiljshus för en bred, professionell marknad.

– För Vibostugans produkter så sköter vi all design och utveckling, tillverkning och montering. Vi äger med andra ord hela affären själva. När det gäller moduler så tillverkas allt på förfrågan och alla våra modullösningar är helt kundunika. Det kan vara utfackningsväggar, garage, eller till och med moduler för hela hus, säger Christoffer Andersson, vd VIBO-Modulbyggen

Två starka fabriker

Modulbyggen är en så expansiv verksamhet att den befintliga modulfabriken i Rydaholm går på högvarv med full kapacitet. För att kunna leverera alla moduler som beställs förlitar sig VIBO-Modulbyggen även på kapacitet från Vibostugans fabrik i Ambjörnarp, där man även byggt ut delar av verksamheten under året.

– Vi ser framför allt att etableringen av en batterifabrik i Svenljunga skulle innebära en enorm utvecklingspotential för oss, och vi skulle då sannolikt behöva bygga ut våra fabriker ytterligare. Även om vi nödvändigtvis inte kommer att leverera till själva batterifabriken så kommer vi högst troligt att leverera till många byggen som uppstår som följd av att den etableras, säger Christoffer Andersson.

Redan nu har VIBO-Modulbyggen levererat till projekt med koppling till den omställning som Sverige befinner sig i.

Kompetens främsta konkurrenskraft

Modulbyggens försäljning är till stor del koncentrerat till leveranser i storstadsprojekt, där avtalen kan vara långa och där även projekten kan pågå under en längre tid. Det kräver en hög kapacitet i VIBO-Modulbyggens processer.

– För att öka vår kapacitet med befintliga resurser så fokuserar vi mycket på lean production, samt olika effektiviseringar, och naturligtvis automatisering där det är möjligt. För Vibostugan är många processer helautomatiserade, här äger vi ju hela affären, men för modulbyggen har vi kundunika projekt varje gång varpå vi behöver vara mer flexibla och då är det inte möjligt att binda upp kapital i automation som inte kan tillämpas i alla projekt, förklarar Christoffer Andersson. Som avslutning säger han:

– Automation, teknik och effektiva processer i all ära. I slutändan är det människor som gör utvecklingen möjlig. Kompetensen hos medarbetarna är vår viktigaste och främsta konkurrenskraft.