Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Riksbyggen bygger framtidens kvarter i Västerbro

Riksbyggen har omvandlat det gamla väveriets lokaler till en utvecklande affärsplats i centrala Borås. Nu ska även en intilliggande byggnad utvecklas. Det är en lagerlokal i tegel som ska rivas till förmån för toppmoderna bostäder i området Väster Bro, som tack vare satsningen blir en levande stadsdel dygnet runt.

Borås behöver fler bostäder och fler affärslokaler. Framförallt behövs fler stadsdelar som lever dygnet runt och det är precis det vi skapar nu i Väster Bro, säger Tommy Prissberg.

Detaljplanen för byggnationen av de 400 nya bostäderna förväntas vinna laga kraft under första kvartalet 2023. Här planerar Riksbyggen för 300 bostadsrätter och 100 hyresrätter, för att skapa bästa förutsättningar för mångfald i området.

Forskningsprojekt: Framtidens kvarter

Bostäderna ska byggas på tomten där det i dagsläget står en lagerlokal byggd under 1960-talet. Den befintliga fastigheten är tegelbeklädd med betongstomme, och det väckte tidigt tankar hos Riksbyggen kring hur man skulle kunna ta vara på materialet i så nära sitt ursprungliga skick som möjligt.

Det har i sin tur lett till ett samarbete med Borås högskola och Science Park Borås, som utvecklat forskningsprojektet Framtidens kvarter. Målet är att kunna använda materialet på ett cirkulärt sätt, i mesta möjliga mån återanvända det som byggmaterial i de nya bostäderna, där det är brukligt.

– Projektet har precis startats och det är många parametrar som spelar in. Bland annat kan det röra sig om hur man river den befintliga fastigheten så att så mycket tegel som möjligt kan bevaras i nuvarande skick. Vi har för avsikt att kunna använda så mycket av det befintliga materialet som möjligt i byggnationen av de nya bostäderna, både betong och tegel, säger Tommy Prissberg, Marknadsområdeschef Bostad på Riksbyggen Borås.

Allt som Borås behöver

De 400 bostäderna ska byggas i etapper och totalt är det fyra kvarter som utvecklas i Väster Bro. Det blir en förlängning av centrum, som i sin tur kommer att ge underlag för fortsatt utveckling av näringslivet i Borås.

– Borås behöver fler bostäder och fler affärslokaler. Framförallt behövs fler stadsdelar som lever dygnet runt och det är precis det vi skapar nu i Väster Bro, säger Tommy Prissberg.

En annan viktig punkt som Riksbyggen belyser är att kvarteren ska vara attraktiva inte bara för de som bor där, utan för alla som besöker området.

Inspirerar andra att välja hållbart

Ytterligare ett viktigt spår är att göra val som inspirerar andra till att göra hållbara val. För Riksbyggen innebär det att man i stor utsträckning söker påverka de boende i området att leva lite mer hållbart.

– Just nu undersöker vi hur vi kan utveckla våra fastigheter så att boende och företag ser enkelheten i att göra hållbara val. Kan vi utforma lokalerna på ett specifikt sätt som underlättar för det? vi ställer relevanta frågor för att utveckla framtidens kvarter nu, konstaterar Tommy Prissberg.